Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Soubor nástrojů pro konektivitu: Členské státy se dohodly na osvědčených postupech na podporu včasného zavádění sítí 5G a optických sítí

Členské státy EU se dohodly na celounijním souboru nástrojů v oblasti konektivity, což je zpráva o osvědčených postupech, které považují za nejúčinnější při zavádění pevných a mobilních sítí s velmi vysokou kapacitou, včetně sítí 5G.

Patří mezi ně například výjimky z povolení pro některé stavební práce; jednotný internetový portál, který by zpřístupnil veškeré nezbytné informace o povoleních, stavebních pracích a infrastruktuře; finanční pobídky v aukcích spektra pro investice do sítí; a opatření na podporu bezdrátového připojení s cílem umožnit používání přelomových technologií a inteligentních strojů ve výrobním a průmyslovém odvětví. Tyto osvědčené postupy pomohou členským státům zajistit mobilním operátorům a dalším uživatelům spektra včasný a pro investice příznivý přístup ke spektru 5G, a to i pro přeshraniční průmyslové aplikace, například v dopravě, energetice, zdravotní péči nebo zemědělství. Pomohou rovněž operátorům snížit náklady na zavádění gigabitového širokopásmového připojení.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu uvedl:

V digitální dekádě by měli mít všichni Evropané prospěch z rychlých a bezpečných připojení. Dnes musíme začít proměnit tento cíl v realitu. Soubor nástrojů pro propojení je výsledkem spolupráce a odhodlání členských států odstranit překážky a podpořit zavádění velmi rychlých sítí.

Dnešní soubor nástrojů v oblasti konektivity navazuje na doporučení Komise ze září 2020, které vyzvalo členské státy, aby zvýšily investice do infrastruktury širokopásmového připojení s velmi vysokou kapacitou, včetně sítí 5G, což je nejzákladnější blok digitální transformace a základní pilíř oživení. Začátkem tohoto měsíce předložila Komise sdělení o evropské digitální dekádě, které stanoví cíl propojit všechny evropské domácnosti gigabitovou rychlostí a zajistit pokrytí sítí 5G pro všechny obydlené oblasti v EU, jakož i pro hlavní dopravní trasy. Soubor nástrojů v oblasti konektivity vychází ze směrnice o snížení nákladů na širokopásmové připojení, která je v současné době předmětem přezkumu, a z evropského kodexu pro elektronické komunikace. Jako další krok by členské státy měly do 30. dubna 2021 předložit Komisi své individuální plány pro provádění souboru nástrojů.

Více informací