Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Súbor nástrojov pre pripojiteľnosť: Členské štáty sa dohodli na najlepších postupoch na podporu včasného zavádzania sietí 5G a optických sietí

Členské štáty EÚ sa dohodli na súbore nástrojov na pripojenie pre celú Úniu, správe o najlepších postupoch, ktoré považujú za najúčinnejšie pri zavádzaní pevných a mobilných vysokokapacitných sietí vrátane 5G.

Patria medzi ne napríklad výnimky pre určité stavebné práce; jednotný online portál na sprístupnenie všetkých potrebných informácií o povoleniach, stavebných prácach a infraštruktúre; finančné stimuly v aukciách frekvenčného spektra na investície do sietí; a opatrenia, ktoré podporujú bezdrôtové pripojenie s cieľom umožniť využívanie prelomových technológií a inteligentných strojov vo výrobných a priemyselných odvetviach. Tieto najlepšie postupy pomôžu členským štátom zabezpečiť včasný a investičný prístup k spektru 5G pre mobilných operátorov a iných používateľov frekvenčného spektra vrátane cezhraničných priemyselných aplikácií, napríklad v oblasti dopravy, energetiky, zdravotnej starostlivosti alebo poľnohospodárstva. Takisto pomôžu prevádzkovateľom znížiť náklady na zavádzanie gigabitového širokopásmového pripojenia.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton uviedol:

V digitálnom desaťročí by mali mať všetci Európania prospech z rýchlych a bezpečných pripojení. Dnes musíme začať premeniť túto ambíciu na realitu. Súbor nástrojov v oblasti pripojiteľnosti je výsledkom spolupráce a záväzku členských štátov odstrániť prekážky a podporiť zavádzanie veľmi rýchlych sietí.

Dnešný súbor nástrojov v oblasti pripojiteľnosti nadväzuje na odporúčanie Komisie zo septembra 2020, v ktorom sa členské štáty vyzývajú, aby zvýšili investície do infraštruktúry širokopásmového pripojenia s veľmi vysokou kapacitou vrátane 5G, ktorá je najzákladnejším blokom digitálnej transformácie a základným pilierom obnovy. Začiatkom tohto mesiaca Komisia predložila oznámenie o digitálnom desaťročí Európy, v ktorom sa stanovuje cieľ prepojiť všetky európske domácnosti gigabitovými rýchlosťami a zabezpečiť pokrytie 5G všetkými obývanými oblasťami v EÚ, ako aj hlavnými dopravnými trasami. Súbor nástrojov na pripojenie vychádza zo smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie, ktorá je v súčasnosti predmetom preskúmania, a z európskeho kódexu elektronickej komunikácie. Ako ďalší krok by členské štáty mali Komisii do 30. apríla 2021 poskytnúť svoje individuálne plány vykonávania súboru nástrojov.

Viac informácií