Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Digitaalinen vuosikymmen lapsille ja nuorille: uusi eurooppalainen strategia internetin parantamiseksi lapsille (BIK+)

Tiedonannossa esitetään uusi eurooppalainen strategia internetin parantamiseksi lapsille (BIK+).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

Päivitetty BIK±strategia on lasten oikeuksien digitaalinen osa, ja siinä otetaan huomioon äskettäin ehdotettu digitaalinen periaate, jonka mukaan lapsia ja nuoria olisi suojeltava ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan olisi lisättävä verkossa. Siinä otetaan huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselma lasten oikeuksista, neuvoston päätelmät medialukutaidosta ja neuvoston suositus eurooppalaisen lapsitakuun perustamisesta.

Tämä uusi strategia perustuu lasten laajaan kuulemisprosessiin, jota täydennetään vanhempien, opettajien, jäsenvaltioiden, tieto- ja viestintätekniikka- ja media-alan, kansalaisyhteiskunnan, tutkijoiden ja kansainvälisten järjestöjen kohdennetuilla kuulemisilla.

Sen vuoksi BIK+:n tavoitteena on täydentää ja tukea nykyisten toimenpiteiden käytännön täytäntöönpanoa lasten suojelemiseksi verkossa, lasten taitojen kehittämiseksi ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa parantamiseksi, jotta he voivat turvallisesti nauttia elämästään ja muokata sitä verkossa.

 

Tiedonannon koko teksti on saatavilla EUR-Lex-sivustolla.

Related content