Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikacija

1,3 milijarde EUR iz programa Digitalna Europa za digitalnu tranziciju i kibersigurnost u Europi

Europska komisija donijela je program rada programa Digitalna Europa za razdoblje 2023. 2024.

slide showing an office worker holding a tablet, a doctor holding a laptop, a person holding a mobile phone and another person working seated on a laptop with text Digital Europe Programme

Copyright European Commisison

Komisija je donijela dva višegodišnja programa rada za program Digitalna Europa, u kojima se navode ciljevi i posebna tematska područja za koja će se izdvojiti ukupno 1,284 milijarde EUR, od čega će 553 milijuna EUR biti dostupno 2023. Ti programi rada uključuju strateška ulaganja koja će biti ključna za digitalno desetljeće Europe. Cilj je programa Digitalna Europa ojačati tehnološku suverenost Europe i staviti digitalna rješenja na tržište u korist građana, javnih uprava i poduzeća te istodobno pridonijeti ciljevima europskog zelenog plana.

Glavni program rada programa Digitalna Europa

Glavni program rada vrijedan je 909,5 milijuna EUR za razdoblje 2023. i 2024., a cilj mu je osigurati nastavak i razvoj aktivnosti koje su započete u okviru proračuna za razdoblje 2021. – 2022. Time se jačaju ključni digitalni kapaciteti EU-a usmjeravanjem na ključna područja tehnologije za zaštitu klime i okoliša, podataka, umjetne inteligencije, oblaka, kibersigurnosti, naprednih digitalnih vještina i uvođenja za najbolju upotrebu tih tehnologija (kao što su lanci blokova, interoperabilna rješenja za digitalne javne usluge i referentni okvir za rješavanje hitnih potreba u potrošnji energije).

Jedan od primjera projekata koji će se podupirati jest uvođenje zajedničkih podatkovnih prostora u strateškim područjima kao što su kulturna baština, turizam, jezik, energetika, proizvodnja, poljoprivreda, izvršavanje zakonodavstva i zdravlje, što će pomoći u prekograničnoj razmjeni podataka za poduzeća, uključujući MSP-ove, novoosnovana poduzeća i javni sektor. To se čini u okviru europske strategije za podatke, čiji je cilj stvaranje jedinstvenog tržišta podataka koje će osigurati globalnu konkurentnost i suverenost podataka u Europi. 

Još jedan primjer bit će olakšavanje bržeg uvođenja tehnologija umjetne inteligencije u Europi, posebno njihova upotreba u poduzećima i MSP-ovima, razvoj tehnologija virtualne stvarnosti za gradove i zajednice te platforma za napredne virtualne ljudske modele za zdravstvenu skrb.

U okviru glavnog programa rada ulagat će se i u rješavanje izazova povezanih sa zaštitom klime i okoliša podupiranjem sljedeće faze razvoja digitalnog blizanaca Zemlje – Odredište Zemlja, uspostavom podatkovnog prostora za zeleni plan i pripremom digitalne putovnice za proizvode kako bi se omogućilo kružno gospodarstvo.

Drugi podržani projekti uključivat će uspostavu i održavanje tečajeva visokog obrazovanja u području naprednih digitalnih tehnologija i jačanje vještina, posebno u područjima poluvodiča i kibersigurnosti.  Nadalje, u programu rada pozivat će se na uspostavu i kontinuirano održavanje digitalnih javnih usluga te podupiranje prekogranične interoperabilnosti i rješenja za potporu javnim upravama (npr. europski digitalni identitet).

Glavnim programom rada financirat će se i projekti u području digitalizacije pravosuđa i zaštite potrošača, čime će internet postati sigurnije okruženje za djecu i mlade te će se boriti protiv dezinformacija putem Europskog opservatorija za digitalne medije (EDMO);

Pružat će potporu i digitalnim novoosnovanim poduzećima i MSP-ovima putem platforme za ulaganja u strateške digitalne tehnologije u okviru programa InvestEU, s naglaskom na kibersigurnosti.

Program rada u području kibersigurnosti

Uz taj glavni program rada Komisija je objavila još jedan poseban program rada usmjeren na kibersigurnost, s proračunom od 375 milijuna EUR za razdoblje 2023. 2024. za jačanje kolektivne otpornosti EU-a na kiberprijetnje, koji će Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti provesti kao potporu strategiji za kibersigurnost i propisima povezanima s kibersigurnošću.

Tim programom rada u području kibersigurnosti poduprijet će se, na primjer, izgradnja kapaciteta nacionalnih i prekograničnih centara za sigurnosne operacije kako bi se stvorio najsuvremeniji ekosustav za otkrivanje prijetnji i analizu kiberincidenata. Njime će se omogućiti i izgradnja kapaciteta u području kibersigurnosti putem nacionalnih koordinacijskih centara, čiji će cilj biti poticanje prekogranične suradnje, te priprema zajedničkih djelovanja kako je definirano u Uredbi o Europskom centru za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i uredbi o mrežama.  

Financirat će se i projekti kojima se podupire industrija, posebno MSP-ovi i novoosnovana poduzeća, u usklađivanju s regulatornim zahtjevima u području kibersigurnosti, posebno s provedbom Direktive NIS2, ili zahtjevima koji se odnose na predloženi akt o kiberotpornosti.

Sljedeći koraci

Prvi pozivi za ovaj program rada u području kibersigurnosti objavit će se ovog proljeća, a uslijedit će i nakon ljeta. Pozivi su otvoreni za poduzeća, javne uprave i druge subjekte iz država članica EU-a, zemalja EFTA-e/EGP-a i zemalja pridruženih programu Digitalna Europa. Više informacija o programima rada dostupno je ovdje. Više informacija o tome kako dobiti financijska sredstva možete pronaći ovdje.

Okolnosti spora

Program Digitalna Europa prvi je EU-ov program financiranja usmjeren na pružanje digitalne tehnologije poduzećima i građanima. S planiranim ukupnim proračunom od 7,5 milijardi EUR tijekom sedam godina ubrzat će se gospodarski oporavak i oblikovati digitalna transformacija europskog društva i gospodarstva, od čega će koristi imati posebno mala i srednja poduzeća. Program Digitalna Europa provodi se prema višegodišnjim programima rada.

Programom Digitalna Europa dopunjuju se ulaganja u okviru drugih programa EU-a, kao što su Obzor Europa, EU za zdravlje”, InvestEU, Instrument za povezivanje Europe, te ulaganja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Uredba o uspostavi programa Digitalna Europa objavljena je u Službenom listu EU-a 11. svibnja 2021., stupila je na snagu istog dana, a primjenjuje se retroaktivno od 1. siječnja 2021.