Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikacija

Nova strategija za bolji internet za djecu na Digitalnoj skupštini

U okviru programa Digitalne skupštine radionica pod nazivom „Mieux protéger les mineurs sur Internet/BIK” pružit će priliku za predstavljanje nedavno donesene europske strategije za bolji internet za djecu (BIK+) kako bi se poboljšale digitalne usluge prilagođene dobi i osiguralo da svako dijete bude zaštićeno, osnaženo i poštovano na internetu.

Radionica BIK+, na engleskom jeziku, održat će se 2,5 sata u utorak, 21. lipnja 2022. od 10:00 do 12:30 po srednjoeuropskom vremenu i bit će podijeljena na dvije okrugle rasprave s naglaskom na ključnim stupovima strategije BIK+, a to su „zaštita” i „osnaživanje i sudjelovanje”.

Oba panela organizirana su na način koji uključuje više dionika i okupljaju predstavnike iz područja politike EU-a i država članica, privatnog sektora, organizacija civilnog društva i mladih ambasadora BIK-a – mladih koji predstavljaju mlade Europljane i razmjenjuju svoje ideje i iskustva na sigurnijem internetu.

Radionicu možete pratiti putem interneta. 

Cjeloviti program i registracija

Europska strategija za bolji internet za djecu (BIK+)