Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Nowa strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci w Zgromadzeniu Cyfrowym

W ramach programu Zgromadzenia Cyfrowego warsztaty zatytułowane „Mieux protéger les mineurs sur Internet/BIK” będą okazją do przedstawienia nowo przyjętej europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+) w celu poprawy usług cyfrowych dostosowanych do wieku oraz zapewnienia ochrony, wzmocnienia pozycji i poszanowania każdego dziecka w internecie.

Warsztaty BIK+ w języku angielskim potrwają 2,5 godziny we wtorek 21 czerwca 2022 r. w godz. 10.00–12.30 czasu środkowoeuropejskiego i zostaną podzielone na dwa dyskusje panelowe koncentrujące się na kluczowych filarach strategii BIK+, a mianowicie na „ochronie” i „upodmiotowieniu i uczestnictwie”.

Oba panele są organizowane z udziałem wielu zainteresowanych stron, z udziałem przedstawicieli unijnych i krajowych dziedzin polityki, sektora prywatnego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ambasadorów młodzieży BIK – młodych ludzi, którzy reprezentują młodzież europejską i dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniami w zakresie bezpieczniejszego internetu.

Warsztaty można śledzić online. 

Pełny program i rejestracja

Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+)