Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikace

Nová strategie pro lepší internet pro děti na digitálním shromáždění

V rámci programu digitálního shromáždění bude seminář nazvaný „Mieux protéger les mineurs sur Internet/BIK“ příležitostí představit nově přijatou evropskou strategii pro lepší internet pro děti (BIK+) s cílem zlepšit digitální služby přiměřené věku a zajistit, aby každé dítě bylo on-line chráněno, posíleno a respektováno.

Seminář BIK+ v angličtině potrvá 2,5 hodiny v úterý 21. června 2022 od 10:00 do 12:30 SEČ a bude rozdělen do dvou panelových diskusí zaměřených na klíčové pilíře strategie BIK+, konkrétně na „ochranu“ a „posílení a účast“.

Oba panely jsou organizovány za účasti mnoha zúčastněných stran a sdružují zástupce z oblasti politiky EU a členských států, soukromého sektoru, organizací občanské společnosti a ambasadorů mládeže BIK – mladých lidí, kteří zastupují evropskou mládež a sdílejí své nápady a zkušenosti na bezpečnějším internetu.

Seminář je možné sledovat on-line. 

Úplný program a registrace

Evropská strategie pro lepší internet pro děti (BIK+)