Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Povezivost

Cilj je EU-a da Europa do 2030. postane najpovezaniji kontinent.

    Mreža međusobno povezanih simbola iznad grada

©GettyImages - metamorworks

Što je povezivost?

Povezivost obuhvaća digitalne mreže, od mobilnih i fiksnih struktura do interneta, uključujući kabele i satelite. Međutim, izvan svojih tehnoloških aspekata, povezivost utjelovljuje duboku ljudsku dimenziju. To nam omogućuje da doprijemo do drugih bez obzira na to gdje su u svijetu. To stavlja bezbroj mogućnosti u dlan naših ruku: možemo pročitati najnovije vijesti kad god i gdje god nam je prikladno, pratiti online tečajeve, naučiti vještine i tražiti savjet od profesora i stručnjaka bez obzira na to koliko su daleko. Također možemo pregledavati online tržišta kako bismo pronašli najprikladnije proizvode i usluge ili ponudili vlastite proizvode kupcima diljem svijeta.

Od standarda do mreža: Izgradnja povezanog EU-a

Politikama EU-a o povezivosti nastoji se uskladiti propise o povezivosti kako bi se potaknule usluge diljem EU-a i proširile mreže. Ti ciljevi proizlaze iz ciljeva povezivosti digitalnog desetljeća: Europska kućanstva trebala bi imati pristup brzoj internetskoj pokrivenosti do 2025. i gigabitnoj povezivosti do 2030.

EUnastoji provesti standardizirana pravila za usluge povezivosti, potičući regulatorno okruženje kojim se potiču ulaganja u telekomunikacijska tržišta i osiguravaju dosljedne koristi na svim područjima EU-a. Sve će to u konačnici dovesti do povećanog izbora potrošača, standarda usluga i cjenovne pristupačnosti. Ti su se ciljevi nastojali ostvariti različitim sredstvima, uključujući:

Komisijaje u veljači 2024. objavila Bijelu knjigu „Kako savladati potrebe europske digitalne infrastrukture?”. U Bijeloj knjizi predstavljeni su izazovi i prilike s kojima se Europa trenutačno suočava u uvođenju budućih mreža povezivosti te se predlažu mogući scenariji djelovanja za jačanje kapaciteta i gospodarske sigurnosti EU-a u svim ključnim dijelovima računalnog kontinuuma.

Komisija poziva sve zainteresirane strane, uključujući građane, poduzeća, javna tijela, organizacije civilnog društva i akademsku zajednicu, da surađuju s Komisijom i podijele svoja stajališta o Bijeloj knjizi. Podnesci za javno savjetovanje, koje je otvoreno do 30. lipnja 2024., pomoći će Komisiji da oblikuje buduće mjere politike.

Aktom ogigabitnoj infrastrukturi rješava se potreba za bržom i pouzdanijom povezivošću diljem EU-a. Njome se nastoji ubrzati uvođenje naprednih gigabitnih mreža pojednostavnjenjem regulatornih postupaka i smanjenjem administrativnog opterećenja za uvođenje mreže. Akt je usmjeren na pojednostavnjenje postupaka izdavanja dozvola, poboljšanje koordinacije među mrežnim operaterima i osiguravanje da su nove zgrade opremljene svjetlovodnom vezom.

EU također podupire širenje i provedbu 5G mreža pružanjem financijskih sredstava, razvojem tehničkih smjernica i poticanjem suradnje među stručnjacima. Tim zajedničkim naporima EU nastoji osnažiti javne uprave i poduzeća, olakšavajući im nastojanja da unaprijede povezivost i iskoriste transformativni potencijal tehnologije 5G.

Zajedničko poduzeće zapametne mreže i usluge (SNS JU) podupire 6G istraživanje i razvoj. Od 2024. Zajedničko poduzeće za pametne mreže i usluge pokrenulo je 27 projekata u različitim područjima tehnologije 6G. One obuhvaćaju arhitekturu sustava, bežičnu komunikaciju, infrastrukturu, pouzdane usluge, pametnu sigurnost i društvene učinke. Nadalje, EU promiče suradnju s SAD-om u pogledu ključnih 6G tehnologija, posebno onih koje integriraju umjetnu inteligenciju (UI), kako bi se poboljšale mrežne sposobnosti.

Ostale prethodne mjere EU-a uključuju ukidanje naknada za roaming, čime se omogućuje korištenje pretplata na mobilne telefone diljem EU-a bez dodatnih troškova. Inicijativom WiFi4EU financirala se i instalacija besplatnih pristupnih točaka za Wi-Fi u lokalnim zajednicama.

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Dublji pogled

Otvoreni internet

Pravilima EU-a utvrđuje se načelo otvorenog pristupa internetu: s internetskim prometom postupa se bez diskriminacije, blokiranja, prigušivanja ili određivanja prioriteta.

IKT i normizacija

Normama i specifikacijama IKT-a osigurava se međusobno povezivanje i međudjelovanje proizvoda, poticanje inovacija i održavanje otvorenih i konkurentnih tržišta IKT-a.

Zakonik elektroničkih komunikacija EU-a

Politikom elektroničkih komunikacija EU-a poboljšava se tržišno natjecanje, potiču inovacije i jačaju prava potrošača na europskom jedinstvenom tržištu.

Alat za povezivanje

Paket alata za povezivost pruža smjernice za uvođenje svjetlovodnih i 5G mreža. Te će mreže pružiti znatne gospodarske mogućnosti.

Radiofrekvencijski spektar: temelj bežične komunikacije

Bežične komunikacije putem javnih ili privatnih mreža koriste se radiofrekvencijskim spektrom, tj. nizom radijskih valova, za prijenos informacija. Takva komunikacija može biti između ljudi, ljudi i strojeva ili sustava („stvari” općenitije) ili između stvari. U tom je kontekstu...

5G

5G je ključna mrežna tehnologija nove generacije koja će omogućiti inovacije i podupirati digitalnu transformaciju.

112: Broj EU-a za hitne slučajeve

Trebaš pomoć? 112 je vaš broj za spašavanje života! 112 je europski telefonski broj za hitne slučajeve dostupan svugdje u EU-u, besplatno.

Roaming: povezani bilo gdje u EU-u bez dodatne naknade

Dok putujete diljem EU-a, možete se služiti telefonom za pozivanje, slanje poruka i upotrebu podataka kao što to činite kod kuće. Zapisnici poziva, SMS-a i podataka koje upotrebljavate u inozemstvu u EU-u naplaćuju se jednako kao i kod kuće.

Satelitski širokopojasni pristup

Satelitski širokopojasni pristup dostupan je kako bi se omogućila brza internetska povezivost u svim državama članicama EU-a.

Potpora uvođenju širokopojasnog pristupa

Europska komisija podupire poduzeća, voditelje projekata i nadležna tijela u EU-u u povećanju mrežne pokrivenosti kako bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu gigabitnog društva.

WIFI4EU

WiFi4EU

Inicijativom WiFi4EU promiče se besplatan pristup bežičnoj povezivosti za građane na javnim mjestima...