Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

A mesterséges intelligencia kiválósága: A mesterséges intelligencia fejlesztésének és elterjedésének előfeltételei

Az EU olyan fellépéseket és beruházásokat támogat, amelyek célja, hogy megfelelő környezetet teremtsenek a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez és elterjedéséhez Európában.

    Digitális kapcsolatok vizuális ábrázolása

© iStock by Getty Images -1226860670 Kutyaev

Az EU erős eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy virágzó induló és innovációs ökoszisztémát hozzon létre a mesterséges intelligencia számára. A gyorsan növekvő számú mesterségesintelligencia-kezdeményezéssel, egyetemekkel és kutatóközpontokkal rendelkező Európa magas színvonalú oktatással, tehetséges kutatókkal és erős tudományos bázissal rendelkezik.

A megbízható mesterséges intelligenciával kapcsolatos induló vállalkozások és innováció fellendítéséről szóló közlemény felvázolja az elkövetkező évek intézkedéseit és beruházásait. Célja, hogy képessé tegye az uniós startupokat és iparágakat arra, hogy kiaknázzák azon potenciáljukat, hogy globális élvonalbelivé váljanak a megbízható, fejlett mesterségesintelligencia-modellek, -rendszerek és -alkalmazások fejlesztése terén.

Szerezzen, gyűjtsön és osszon meg szakpolitikai információkat

A mesterséges intelligencia sikeres fejlesztése és elterjedése számos feltételtől függ. Hatékony és működőképes irányítási és koordinációs keretre van szükség a méretgazdaságosság kiépítéséhez és a szinergiák megkönnyítéséhez. Nagy, kiváló minőségű és biztonságos adatokra, valamint az adatok tárolására, elemzésére és feldolgozására szolgáló számítási infrastruktúrára is szükség van.

Az ismeretek és a szakpolitikai ismeretek megosztása, valamint a szakpolitikai intézkedések és beruházások összehangolása fontos versenyelőnyt jelenthet. Ez különösen igaz egy olyan gyorsan fejlődő területre, mint a mesterséges intelligencia. 2018óta valamennyi tagállam jelentős erőfeszítéseket tett a mesterséges intelligenciára vonatkozó nemzeti stratégiák kidolgozása, illetve annak érdekében, hogy a meglévő stratégiákba és programokba beépítsék a mesterséges intelligenciával kapcsolatos dimenziót. Munkájuk megkönnyítette a mesterséges intelligencia fejlesztésének és elterjedésének prioritásaival és célkitűzéseivel kapcsolatos strukturált gondolkodást. És számos tagállamban szélesebb körű nyilvános vitát váltott ki.

A Bizottság e területen tett intézkedései a következőkre irányulnak:

  • a nemzeti stratégiák előnyeinek maximalizálása és a javasolt intézkedések felgyorsítása
  • a mesterséges intelligenciával foglalkozó szakértői csoportok – például a mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű szakértői csoport – által támogatott, az Európai Bizottság által támogatott technikai szakértelem teljes körű kihasználása
  • acserék és az együttműködés megerősítése a mesterséges intelligenciával és az európai ipar digitalizálásával foglalkozó tagállami csoporton keresztül.

Kiaknázza az adatokban rejlő lehetőségeket

Két fő mozgatórugója van, amelyek fellendítik az innovációt:

  1. A Bizottság létrehozta az MI-gyárakat,hogy megerősítse az európai induló vállalkozások vezető szerepét, és ösztönözze a versenyképes mesterségesintelligencia-ökoszisztéma kialakulását az EU-ban. Ezek olyan nyitott ökoszisztémák, amelyek az európai állami szuperszámítógépek köré szerveződnek, és egyesítik a generatív mesterségesintelligencia-modellek és -alkalmazások fejlesztéséhez szükséges kulcsfontosságú anyagi és emberi erőforrásokat. A mesterségesintelligencia-gyárak közé tartoznak a mesterséges intelligenciával rendelkező szuperszámítógépek, a kapcsolódó adatközpontok – a közelben vagy nagy sebességű hálózatokon keresztül csatlakoztatva – és a humán tőke ezen erőforrások hatékony felhasználására. Így összehozzák a szuperszámítógépes és AI szakértőket, adatszakértőket, kutatókat, startupokat és végfelhasználókat.
  2. A „GenAI4EU” kezdeményezés ösztönözni fogja a generatív mesterséges intelligencia elterjedését az EU kulcsfontosságú stratégiai ipari ökoszisztémáiban, támogatva az uniós iparstratégiában felvázolt átállási pályákat. A „GenAI4EU” ösztönözni fogja a nagy nyitott innovációs ökoszisztémák kialakítását, amelyek elősegítik a mesterségesintelligencia-kezdő vállalkozások és a mesterséges intelligencia alkalmazói közötti együttműködést az iparban és a közszférában.
    Central chip reads “GenAI4EU”. 12 icons around representing a different field or sector: Virtual worlds and digital twins Public sector Robotics Healthcare Biotechnologies and chemicals Materials and batteries Manufacturing and engineering Climate change and environmental sustainability Mobility Cybersecurity Aerospace AgriFood and Sciences

Ez magában foglalja az ipari alkalmazásokat (például a gyártást), ugyanakkor tükrözi az EU azon elkötelezettségét is, hogy környezetbarátabbá tegye gazdaságát és kezelje az éghajlatváltozást. A „GenAI4EU” kulcsfontosságú alkalmazási területei a közös európai adatterekben rendelkezésre álló „MI-gyárak” és a vonatkozó kiváló minőségű adatok előnyeit élvezik.

A kezdeményezés támogatni fogja a generatív mesterséges intelligenciát hasznosító kulcsfontosságú alkalmazások fejlesztését teljesítményük vagy képességeik javítása érdekében. Az újonnan létrehozott Európai mesterségesintelligencia-iroda konkrét végrehajtási célok révén nyomon fogja követni e stratégiai alkalmazások fejlesztése terén elért eredményeket.

Ez a nyomon követési tevékenység azeurópai átállási útvonalak platformján keresztül végzett értékeléshez kapcsolódik.

Legfrissebb hírek

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Összehangolt terv a mesterséges intelligenciáról

A mesterséges intelligenciáról szóló összehangolt terv célja a mesterséges intelligenciába történő beruházások felgyorsítása, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos stratégiák és programok végrehajtása, valamint a mesterséges intelligenciára vonatkozó szakpolitika...

Lásd még

A mesterséges intelligencia kiválósága virágzik a labortól a piacig

A megbízható mesterséges intelligenciával kapcsolatos induló vállalkozások és innováció fellendítéséről szóló közlemény konkrét közös fellépéseket vázol fel a Bizottság és a tagállamok számára a megbízható mesterséges intelligencia terén betöltött globális vezető szerep...