Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Izvrsnost umjetne inteligencije: Uvjeti koji omogućuju razvoj i primjenu umjetne inteligencije

EU promiče mjere i ulaganja za stvaranje odgovarajućeg okruženja za razvoj i primjenu umjetne inteligencije u Europi.

EU ima snažne prednosti za stvaranje uspješnog novoosnovanog i inovacijskog ekosustava za umjetnu inteligenciju. S obzirom na sve veći broj brzorastućih novoosnovanih poduzeća u području umjetne inteligencije, sveučilišta i istraživačkih centara, Europa posjeduje visokokvalitetno obrazovanje, talentiranu skupinu istraživača i snažnu znanstvenu bazu.

U Komunikaciji o poticanju novoosnovanih poduzeća i inovacija u području pouzdane umjetne inteligencije navode se mjere i ulaganja za nadolazeće godine. Njegov je cilj osnažiti novoosnovana poduzeća i industrije u EU-u da ostvare svoj potencijal da postanu globalni predvodnici u razvoju pouzdanih naprednih modela, sustava i aplikacija umjetne inteligencije.

Stjecanje, udruživanje i dijeljenje uvida u politiku

Uspješan razvoj i primjena umjetne inteligencije ovisi o nizu uvjeta. Za izgradnju ekonomije razmjera i olakšavanje sinergija potreban je učinkovit i funkcionalan okvir za upravljanje i koordinaciju. Također, potrebni su veliki, visokokvalitetni i sigurni podaci, zajedno s računalnom infrastrukturom za pohranu, analizu i obradu tih podataka.

Razmjena znanja i uvida u politike te koordinacija mjera politike i ulaganja mogu biti važna konkurentska prednost. To posebno vrijedi za područje koje se brzo razvija kao što je umjetna inteligencija. Od 2018. sve države članice uložile su znatne napore u razvoj nacionalnih strategija za umjetnu inteligenciju ili uključivanje dimenzije umjetne inteligencije u postojeće strategije i programe. Njihov rad olakšao je strukturirano promišljanje o prioritetima i ciljevima za razvoj i primjenu umjetne inteligencije. To je potaknulo širu javnu raspravu u mnogim državama članicama.

Mjerama Komisije u tom području nastoji se:

  • maksimalno povećati prednosti nacionalnih strategija i ubrzati predložene mjere
  • iskoristiti sve prednosti tehničkog stručnog znanja stručnih skupina za umjetnu inteligenciju uz pomoć Europske komisije, kao što je Stručna skupina na visokoj razini za umjetnu inteligenciju
  • jačanje razmjena i suradnje u okviru Skupine država članica za umjetnu inteligenciju i digitalizaciju europske industrije.

Iskoristite potencijal podataka

Postoje dva glavna pokretača koji će potaknuti inovacije:

  1. Tvornice umjetne inteligencije” uspostavila je Komisija kakobi se ojačalo vodstvo europskih novoosnovanih poduzeća i potaknula pojava konkurentnih ekosustava umjetne inteligencije u EU-u. Riječ je o otvorenim ekosustavima oko europskih javnih superračunala koji objedinjuju ključne materijale i ljudske resurse potrebne za razvoj generativnih modela i primjena umjetne inteligencije. Tvornice umjetne inteligencije uključuju superračunala namijenjena umjetnoj inteligenciji, povezane podatkovne centre – u blizini ili povezane mrežama velikih brzina – i ljudski kapital za učinkovitu upotrebu tih resursa. Stoga okupljaju stručnjake za superračunalstvo i umjetnu inteligenciju, stručnjake za podatke, istraživače, startupove i krajnje korisnike.
  2. Inicijativom „GenAI4EU” potaknut će se primjena generativne umjetne inteligencije u ključnim strateškim industrijskim ekosustavima EU-a, čime će se poduprijeti tranzicijski putovi navedeni u industrijskoj strategiji EU-a. Programom „GenAI4EU” potaknut će se razvoj velikih otvorenih inovacijskih ekosustava kojima se potiče suradnja između novoosnovanih poduzeća za umjetnu inteligenciju i subjekata za uvođenje umjetne inteligencije u industriji i javnom sektoru.
      Central chip reads “GenAI4EU”. 12 icons around representing a different field or sector: Virtual worlds and digital twins Public sector Robotics Healthcare Biotechnologies and chemicals Materials and batteries Manufacturing and engineering Climate change and environmental sustainability Mobility Cybersecurity Aerospace AgriFood and Sciences

To će uključivati industrijske primjene (kao što je proizvodnja), istodobno odražavajući predanost EU-a ozelenjivanju svojeg gospodarstva i rješavanju problema klimatskih promjena. Ključna područja primjene „GenAI4EU” imat će koristi od „tvornica umjetne inteligencije” i relevantnih visokokvalitetnih podataka u zajedničkim europskim podatkovnim prostorima.

Inicijativom će se poduprijeti razvoj ključnih aplikacija kojima se iskorištava generativna umjetna inteligencija kako bi se poboljšale njihove performanse ili sposobnosti. Novoosnovani Europski ured za umjetnu inteligenciju pratit će napredak u razvoju tih strateških aplikacija s pomoću konkretnih ciljeva provedbe.

Ta će aktivnost praćenja biti povezana s procjenom provedenom u okviru Europske platforme za tranzicijske putove.

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Koordinirani plan o umjetnoj inteligenciji

Koordiniranim planom o umjetnoj inteligenciji nastoje se ubrzati ulaganja u umjetnu inteligenciju, provesti strategije i programi u području umjetne inteligencije te uskladiti politika u području umjetne inteligencije kako bi se spriječila fragmentacija unutar Europe.

Pogledajte i sljedeći sadržaj