Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

10,000 ES finansuojamų inovacijų, turinčių rinkos potencialą, dabar yra matomesnės ir prieinamesnės potencialiems investuotojams

Inovacijų radaras – didžiausia ES finansuojamų inovacijų, turinčių rinkos potencialą, saugykla – pasiekė svarbų etapą – 10,000 inovacijų platformoje.

Slide showing the Innovation Radar logo and text 10k innovations analysed

European Commission

2015 m. inicijuoto inovacijų radaro tikslas – užtikrinti, kad ES inovacijų finansavimo rezultatai būtų lengvai matomi visiems, ypač investuotojams. Šiuo metu ES remia atitinkamas grupes, kurios siekia gauti augimo kapitalo iš privačių investuotojų, pasitelkdama ES finansuojamus paramos veiksmus, pavyzdžiui, Dealflow.eu, kuris aktyviai naudoja „Inovacijų radaro“ žvalgybinę informaciją. Todėl novatoriai, remiami pagal sandorį, nuo jo veiklos pradžios 2020 m. iš viso jau pritraukė daugiau kaip 300 mln. EUR kapitalo.

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel sakė:

Inovacijų radaras vienoje vietoje sukaupė tūkstančius ES finansuojamų mokslo ir technologijų inovacijų, kurios tapo prieinamesnės verslininkams ir investuotojams ir didina jų verslo potencialą. Ši didėjanti žvalgybinė informacija yra vertinga priemonė, padedanti priartinti mokslinių tyrimų rezultatus prie rinkos ir skatinti inovacijas.

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas sakė:

ES, kaip pirmaujanti mokslinių tyrimų ir inovacijų jėga, turi daug pažangiausių projektų, kuriems skiriamas finansavimas. Inovacijų radaras yra galinga priemonė, suteikianti mums galimybę stebėti šiuos proveržio pokyčius ir nustatyti naujos kartos ES pramonės lyderius, užtikrinant mūsų konkurencingumą pasaulinėje rinkoje.

Inovacijų radaras jau išanalizavo ketvirtadalio visų mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų, pradėtų pagal programą „Horizontas 2020“, rezultatus. Šiems projektams skirta daugiau kaip 10 mlrd. EUR ES lėšų.

Daugiau informacijos

Inovacijų radaro platforma 

Papildoma informacija ir sėkmės istorijos