Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

10,000 inovací financovaných EU s tržním potenciálem je nyní viditelnější a přístupnější pro potenciální investory

Inovační radar, největší úložiště inovací financovaných EU s tržním potenciálem, dosáhl významného milníku 10,000 inovací na platformě.

Slide showing the Innovation Radar logo and text 10k innovations analysed

European Commission

Cílem Inovačního radaru, který byl zahájen v roce 2015, je zajistit, aby výsledky financování inovací EU byly snadno zjistitelné pro každého, zejména investory. EU nyní podporuje příslušné týmy při hledání růstového kapitálu od soukromých investorů prostřednictvím podpůrných opatření financovaných EU, jako je Dealflow.eu, která aktivně využívá informace o inovacích. V důsledku toho již inovátoři podporovaní programem Dealflow od jejího zahájení v roce 2020 získali kapitál v celkové výši více než 300 milionů EUR.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová k tomu uvedla:

Inovační radar se shromáždil na jednom místě tisíce inovací ve vědě a technice financovaných EU, čímž se staly přístupnější pro podnikatele a investory a zvýšil se jejich podnikatelský potenciál. Tato rostoucí inteligence je cenným nástrojem v rámci našeho úsilí o přiblížení výsledků výzkumu trhu a podpoře inovací.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu uvedl:

Jako vedoucí síla v oblasti výzkumu a inovací má EU velké množství špičkových projektů vycházejících z jejího financování. Inovační radar je mocným nástrojem, který nám umožňuje sledovat tento průlomový vývoj a identifikovat příští generaci vedoucích představitelů průmyslu EU a zajistit naši konkurenceschopnost na světovém trhu.

Rada pro inovace již analyzovala výstup jedné čtvrtiny všech výzkumných a inovačních akcí zahájených v rámci programu Horizont 2020. Tyto projekty obdržely z finančních prostředků EU více než 10 miliard eur.

Více informací

Internetové stránky inovačního radaru 

Další informace a úspěchy