Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

10,000 ELi rahastatavat turupotentsiaaliga uuendust on nüüd võimalikele investoritele nähtavamad ja kättesaadavamad

Suurim turupotentsiaaliga ELi rahastatavate uuenduste hoidla innovatsiooniradar on saavutanud platvormil olulise verstaposti, milleks on 10,000 uuendust.

Slide showing the Innovation Radar logo and text 10k innovations analysed

European Commission

2015. aastal käivitatud innovatsiooniradari eesmärk on muuta ELi innovatsiooni rahastamise tulemused kergesti leitavaks kõigile, eelkõige investoritele. EL toetab nüüd asjaomaseid meeskondi, et otsida kasvukapitali erainvestoritelt selliste ELi rahastatavate toetusmeetmete kaudu nagu Dealflow.eu, mis kasutavad aktiivselt innovatsiooniradarite alast teavet. Selle tulemusena on Dealflowi toetatud novaatorid kogunud alates selle käivitamisest 2020. aastal kapitali kokku üle 300 miljoni euro.

Innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel ütles:

Innovatsiooniradar on koondanud ühte kohta tuhandeid ELi rahastatud teaduse ja tehnoloogia uuendusi, muutes need ettevõtjatele ja investoritele kättesaadavamaks ning suurendades nende äripotentsiaali. See kasvav luure on väärtuslik vahend, mis on osa meie jõupingutustest tuua teadusuuringute tulemused turule lähemale ja edendada innovatsiooni.

Siseturuvolinik Thierry Breton ütles:

Teadusuuringute ja innovatsiooni eestvedajana on ELil palju tipptasemel projekte, mis tulenevad tema rahastamisest. Innovatsiooniradar on võimas vahend, mis võimaldab meil jälgida neid läbimurdelisi arenguid ja teha kindlaks ELi järgmise põlvkonna tööstusliidrid, tagades meie konkurentsivõime maailmaturul.

Innovatsiooniradar on juba analüüsinud veerandi programmi „Horisont 2020“ raames käivitatud teadus- ja innovatsioonimeetmetest. Need projektid on saanud ELi vahenditest üle 10 miljardi euro.

Rohkem

Innovatsiooniradari platvorm 

Lisateave ja edulood