Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

10,000 inovácií s trhovým potenciálom financovaných EÚ je teraz viditeľnejších a prístupnejších pre potenciálnych investorov

Inovačný radar, ktorý je najväčším registrom inovácií s trhovým potenciálom financovaných EÚ, dosiahol na platforme významný míľnik 10,000 inovácií.

Slide showing the Innovation Radar logo and text 10k innovations analysed

European Commission

Cieľom Inovačného radaru, ktorý bol spustený v roku 2015, je zabezpečiť, aby výsledky financovania inovácií EÚ boli ľahko vyhľadateľné pre každého, najmä investorov. EÚ teraz podporuje príslušné tímy pri hľadaní rastového kapitálu od súkromných investorov prostredníctvom podporných opatrení financovaných z prostriedkov EÚ, ako je Dealflow.eu, ktoré aktívne využívajú spravodajské informácie Inovačného radaru. V dôsledku toho inovátori s podporou Dealflow už od svojho spustenia v roku 2020 získali kapitál vo výške viac ako 300 miliónov EUR.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla:

Inovačný radar na jednom mieste zhromaždí tisícky inovácií v oblasti vedy a technológií financovaných EÚ, vďaka čomu sú prístupnejšie pre podnikateľov a investorov a posilňujú ich podnikateľský potenciál. Táto rastúca inteligencia je cenným nástrojom v rámci nášho úsilia o priblíženie výsledkov výskumu trhu a podporu inovácií.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol:

EÚ ako vedúca sila v oblasti výskumu a inovácií disponuje množstvom špičkových projektov, ktoré vyplývajú z jej financovania. Inovačný radar je silný nástroj, ktorý nám umožňuje sledovať tento prelomový vývoj a identifikovať ďalšiu generáciu priemyselných lídrov EÚ, čím sa zabezpečí naša konkurencieschopnosť na globálnom trhu.

Inovačný radar už analyzoval výstupy jednej štvrtiny všetkých výskumných a inovačných opatrení začatých v rámci programu Horizont 2020. Tieto projekty získali viac ako 10 miliárd EUR z finančných prostriedkov EÚ.

Viac informácií

Platforma inovačného radaru 

Doplňujúce informácie a úspešné príbehy