Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

16,5 miljoni eiro plašsaziņas līdzekļu tehnoloģiju, pārrobežu sadarbības un iedzīvotāju piekļuves informācijai atbalstam

Eiropas Komisija šodien izsludināja trīs uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, kuru kopējā vērtība ir 16,5 miljoni eiro, lai atbalstītu plurālistisku informāciju, inovatīvu plašsaziņas līdzekļu saturu un ES iedzīvotāju labāku piekļuvi daudzvalodu informācijai.

Media room camera and monitors

@Gettyimages

Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 8 miljonu eiro vērtībā ir vērsts uz Eiropas plašsaziņas līdzekļu centru, piemēram, virtuālu vai fizisku pārrobežu ziņu centru, izveidi vai paplašināšanu. Tā atbalstīs kopīgu redakcionālu darbu un kopīgu satura piedāvājumu izstrādi par Eiropas lietām vairākās valodās starp dažādām plašsaziņas līdzekļu organizācijām visā Eiropā, pilnībā ievērojot redakcionālo neatkarību.

Eiropas plašsaziņas līdzekļu platformu uzaicinājums 6 miljonu eiro vērtībā palīdzēs mediju organizācijām palielināt savu tvērumu, un tā mērķis ir stimulēt inovatīva ziņu satura radīšanu, izmantojot rīkus, kuros izmantotas tādas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts, Web3, blokķēde, kā arī sarežģītas meklētājprogrammas un satura ieteikumu algoritmi.

Trešais projekts 2,5 miljonu eiro vērtībā palīdzēs izveidot Eiropas straumēšanas portālu, kas atvieglos iedzīvotāju piekļuvi daudzveidīgam saturam, ko nodrošina sabiedriskās un privātās raidorganizācijas. Tā arī izmantos mākslīgā intelekta rīkus un sagatavos augsni iegremdētākai un kopīgai skatīšanās pieredzei.

Šie aicinājumi veikt turpmākus pasākumus saistībā ar Plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās jomas rīcības plānu un Eiropas Demokrātijas rīcības plānu. Tās ir atvērtas ziņu mediju organizācijām un raidorganizācijām, kā arī citām plašsaziņas līdzekļu nozares organizācijām. Papildu informācija, tostarp pieteikumu iesniegšanas termiņi, ir pieejama katrā atsevišķā uzaicinājumā.

Vairāk informācijas:

ES finansējuma iespējas ziņu plašsaziņas līdzekļu nozarei