Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas Platjoslas balvas: platjoslas izvēršanas projekti

Eiropas Platjoslas balvas ir pasākums, kurā tiek atzīti izcili platjoslas izvēršanas projekti Eiropā un izceltas veiksmīgas infrastruktūras.

    Eiropas Platjoslas balvas

European Commission

European Broadband Awards 2023

fix-empty

 

Eiropas digitālā pārveide līdz 2030. gadam ir atkarīga no tā, vai iedzīvotājiem tiks nodrošināta piekļuve gigabitu savienojamībai un 5G pakalpojumiem. Eiropas Platjoslas balvas izceļ projektus, kas mūs virza uz Eiropas digitālo desmitgadi. Konkursā var pieteikties visi projekti, kas attīstījušies īstenošanā — lieli vai mazi, lauku vai pilsētu, privātā vai publiskā, vietējā, reģionālā, valsts vai daudzvalstu projekti, kas aptver visas tehnoloģijas.

Eiropas Platjoslas balva ir apturēta uz 2024. gadu, un tas dod izšķirošu pārdomu brīdi, lai sagatavotos tās atjaunošanai ar pārstrādātu pieeju. Paredzams, ka Eiropas Platjoslas balvas atsāks ar jaunu pieeju 2025. gadā. Sīkāka informācija par jauno EBI izdevumu tiks savlaicīgi paziņota šajā tīmekļa vietnē.

Eiropas Platjoslas balva 2023. gadā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2023. gada apbalvojumiem bija 15. septembris. Pēc rūpīgas pārbaudes žūrija atlasīja 14 finālistus, kas palīdzēja nodrošināt Eiropu ar platjoslas internetu. Pieci uzvarētāji tika paziņoti un saņēma ES platjoslas balvas apbalvošanas ceremonijā 2023. gada 21. novembrī Briselē. Finālistus un uzvarētājus Eiropas Komisija demonstrēs pasākumos, plašsaziņas līdzekļos un tīmekļa vietnēs.

Skatiet brošūru, kurā izklāstīti 14 finālistu un uzvarētāju projekti, kas bija izcili platjoslas savienojamības nodrošināšanā, un demonstrēja labu praksi, kas var kalpot kā vērtīgs modelis citiem projektiem, lai mācītos un replicētu visā Eiropā. Lejupielādējiet pieteikuma veidlapu, norādījumus pieteikumu iesniedzējiem un sīkāku informāciju par piešķiršanas kategorijām.

Iepriekšējie apbalvojumi

Vairāk informācijas par iepriekšējiem apbalvojumu izdevumiem, finālistiem un uzvarētājiem atradīsiet European Broadband Awards arhīvā.

Papildu informācija un atbalsts

European Broadband Awards Palīdzības dienests atene KOM

Tālr.: + 49 341 962103 19

E-pasts: broadband@atenekom.eu

Jaunākās ziņas

NEWS ARTICLE |
ES39 sasniedz 70 % FTTH/B pārklājumu saskaņā ar FTTH Eiropas Padomes datiem

Saskaņā ar Fibre to the Home/B (FTTTH/B) tirgus panorāmas datiem ES39 (27 ES dalībvalstis, Apvienotā Karaliste, 4 NVS valstis, Islande, Izraēla, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Serbija, Šveice, Turcija) 2023. gada septembrī sasniedza 70 % FTTH/B pārklājuma līmeni, 244 miljonus mājokļu un 121 miljonu FTTH/B abonentu.

PRESS RELEASE |
Komisija nāk klajā ar jaunām iniciatīvām nākotnes digitālajām infrastruktūrām

Komisija ir nākusi klajā ar iespējamu darbību kopumu, lai veicinātu digitālo infrastruktūru inovāciju, drošību un noturību. Eiropas ekonomikas konkurētspēja nākotnē ir atkarīga no šīm progresīvām digitālā tīkla infrastruktūrām un pakalpojumiem, jo ātra, droša un plaša savienojamība ir būtiska tādu tehnoloģiju izvēršanai, kas mūs ienesīs nākotnes pasaulē: telemedicīna, automatizēta braukšana, ēku prognozējoša uzturēšana vai precīzā lauksaimniecība.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Atbalsts platjoslas izvēršanai

Eiropas Komisija atbalsta ES uzņēmumus, projektu vadītājus un iestādes tīkla pārklājuma palielināšanā, lai sasniegtu ES Gigabitu sabiedrības mērķus.

Skatīt arī

Platjoslas pakalpojumi ES valstīs

Atrodiet aktuālo informāciju par platjoslas attīstību katrā valstī, kā arī valsts stratēģijas un politiku platjoslas attīstībai.

Gigabitu infrastruktūras likums

Gigabitu infrastruktūras akts (GIA) atbilst pieaugošajām vajadzībām pēc ātrākas, uzticamas un datu ietilpīgas savienojamības, aizstājot 2014. gada Platjoslas izmaksu samazināšanas direktīvu.

Platjoslas projektu plānošana

Platjoslas plānošanas nodaļa palīdz pašvaldībām un citām struktūrām plānot veiksmīgus platjoslas attīstības projektus.