Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europeiska bredbandspriset: projekt för bredbandsutbyggnad

European Broadband Awards är ett evenemang som uppmärksammar framstående bredbandsprojekt i Europa och lyfter fram framgångsrika infrastrukturer.

    Europeiska bredbandspriset

European Commission

European Broadband Awards 2023

fix-empty

 

Europas digitala omvandling senast 2030 bygger på att medborgarna får tillgång till gigabitkonnektivitet och 5G-tjänster. European Broadband Awards uppmärksammar projekt som leder oss in i det digitala decenniet i Europa. Alla projekt som har kommit långt i genomförandet, stora eller små, landsbygds- eller stadsprojekt, privata eller offentliga, lokala, regionala, nationella eller flera länder, och som omfattar all teknik, är välkomna att ansöka om utmärkelserna.

European Broadband Awards avbryts för 2024, vilket gör det möjligt för ett avgörande reflektionsögonblick att göra sig redo för sin nylansering med en förnyad strategi. European Broadband Awards förväntas återupptas med en ny strategi 2025. Ytterligare information om den nya EBA-utgåvan kommer att meddelas på denna webbplats i god tid.

Europeiska bredbandspriset 2023

Sista ansökningsdag för 2023 års priser var den 15 september. Efter en grundlig genomgång valde juryn ut 14 finalister som gjorde skillnad för att förse Europa med bredbandsinternet. De fem vinnarna tillkännagavs och mottog EU:s bredbandspris vid en prisutdelning den 21 november 2023 i Bryssel. Finalisterna och vinnarna kommer att presenteras av Europeiska kommissionen vid evenemang, i media och på webbplatser.

Se broschyren med de 14 finalist- och vinnareprojekt som utmärkte sig när det gäller att tillhandahålla bredbandsuppkoppling och visa god praxis som kan tjäna som värdefulla modeller för andra projekt att lära av och replikera i hela Europa. Ladda ner ansökningsblanketten, vägledningen för sökande och se mer information om tilldelningskategorierna.

Tidigare utgåvor av utmärkelserna

Du hittar mer information om tidigare utgåvor av utmärkelserna, finalisterna och vinnarna i European Broadband Awards arkiv.

Mer information & support

European Broadband Awards Helpdesk på atene KOM

Tel: + 49 341 962103 19

E-post: broadband@atenekom.eu

Senaste nytt

NEWS ARTICLE |
EU39 når 70 % FTTH/B-täckning enligt FTTH Council Europe

Enligt Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) Market Panorama nådde EU39 (27 EU-medlemsstater, Storbritannien, 4 OSS-länder, Island, Israel, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet) 70 % FTTH/B-täckningsgrad, 244 miljoner bostäder passerade och 121 miljoner FTTH/B-abonnenter i september 2023.

PRESS RELEASE |
Kommissionen lägger fram nya initiativ för morgondagens digitala infrastruktur

Kommissionen har lagt fram en rad möjliga åtgärder för att främja innovation, säkerhet och motståndskraft i digitala infrastrukturer. Den europeiska ekonomins framtida konkurrenskraft är beroende av dessa avancerade digitala nätinfrastrukturer och nättjänster, eftersom snabb, säker och utbredd konnektivitet är avgörande för spridningen av den teknik som kommer att föra in oss i morgondagens värld: telemedicin, automatiserad körning, prediktivt underhåll av byggnader eller precisionsjordbruk.

Läs mer

Översikt

Stöd för bredbandsutbyggnad

EU-kommissionen hjälper företag, projektledare och myndigheter i EU att öka nätverkstäckningen för att nå EU:s mål för gigabitsamhället.

Se också

Bredband i EU-länderna

Här hittar du aktuell information om bredbandsutvecklingen i varje land samt nationella strategier och strategier för bredbandsutveckling.

Bredbandsordlista

Detta är en icke uttömmande lista med termer som är relevanta för bredband.

Lagen om gigabitinfrastruktur

Lagen om gigabitinfrastruktur (GIA) tillgodoser det växande behovet av snabbare, tillförlitlig och dataintensiv konnektivitet och ersätter 2014 års direktiv om minskade kostnader för bredband.