Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas īstenošana Somijā

Šajā lapā ir sniegta informācija par ģeobloķēšanas īstenošanu Somijā un vietējiem kontaktpunktiem.

    Somijas karogs

Izpildiestāde 

Tālrunis: + 358 (0)29 505 3000 — Kontaktinformācija Pasta adrese
: Somijas Konkurences un patērētāju aizsardzības iestāde, P. O. 5. izcēlums, FI-00531 Helsinki, Somija
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki

  • Uzņēmums B2B: Rajona tiesas

Palīdzība patērētāju organizācijām

Tālrunis:  + 358 (0)29 553 9500 — E-pasts

Siltasaarenkatu 12 A, 8. stāvs
PO Box 5
FI-00531 Helsinki

Pārkāpumu gadījumā piemērojamie pasākumi

Patērētāju ombuda pilnvaras

  • Likums par Somijas Konkurences un patērētāju aizsardzības iestādi
  • Likums par patērētāju aizsardzību

 

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Ģeogrāfiskā bloķēšana

Komisija izbeidza nepamatotus ģeogrāfiskās bloķēšanas noteikumus, kas apdraud iepirkšanos tiešsaistē un pārrobežu tirdzniecību ES.

Skatīt arī