Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas īstenošana Somijā

Šajā lapā ir sniegts pārskats par stāvokli saistībā ar ģeogrāfiskās bloķēšanas īstenošanu Somijā un vietējiem kontaktpunktiem.

    Somijas karogs

Izpildes iestāde 

Tālrunis: + 358 (0)29 505 3000 — Kontaktinformācija Pasta adrese: Somijas Konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības iestāde, P. O. 5. aile, FI-00531 Helsinki, Somija Apmeklēšanas adrese: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki

  • Attiecībā uz B2B: Rajona tiesas

Palīdzība patērētāju organizācijām

Tālrunis:  + 358 (0)29 553 9500 — E-pasts

Siltasaarenkatu 12 A, 8. stāvs PO Box 5 FI-00531 Helsinki

Pārkāpumu gadījumā piemērojamie pasākumi

Patērētāju ombuda pilnvaras

  • Likums par Somijas konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības iestādi
  • Likums par patērētāju aizsardzību

 

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Ģeobloķēšana

Komisija izbeidz nepamatotus ģeogrāfiskās bloķēšanas noteikumus, kas apdraud iepirkšanos tiešsaistē un pārrobežu tirdzniecību ES.

Skatīt arī