Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ģeobloķēšana

Komisija izbeidz nepamatotus ģeogrāfiskās bloķēšanas noteikumus, kas apdraud iepirkšanos tiešsaistē un pārrobežu tirdzniecību ES.

    tastatūra ar iepirkšanās ikonu

© William_Potter - iStock Getty Images Plus

Kas ir nepamatota ģeobloķēšana?

Par nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu tiek uzskatīta ES klientu diskriminācija, lai segmentētu tirgus pie valstu robežām un palielinātu peļņu, kaitējot ārvalstu klientiem.

Regula

Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulā ir definētas trīs konkrētas nepamatotas ģeogrāfiskās bloķēšanas situācijas:

  • Preču pārdošana bez fiziskas piegādes

Piemērs: Beļģijas klients vēlas iegādāties ledusskapi un atrod labāko piedāvājumu Vācijas tīmekļa vietnē. Klientam būs tiesības pasūtīt preci un savākt to tirgotāja telpās vai organizēt piegādi uz mājām.

  • Elektroniski sniegtu pakalpojumu pārdošana

Piemērs: Bulgārijas patērētājs vēlas iegādāties savas tīmekļa vietnes mitināšanas pakalpojumus no kāda Spānijas uzņēmuma. Tagad viņai būs piekļuve pakalpojumam, viņa varēs reģistrēties un iegādāties šo pakalpojumu, nemaksājot papildu maksu salīdzinājumā ar Spānijas patērētāju.

  • Tādu pakalpojumu pārdošana, kas sniegti konkrētā fiziskā atrašanās vietā

Piemērs: Itāļu ģimene apmeklē franču atrakciju parku un vēlas izmantot ģimenes atlaidi ieejas biļešu cenai. Atlaides cena būs pieejama Itālijas ģimenei.

Ir arī pamatoti iemesli, kāpēc tirgotāji nedrīkst pārdot preces pāri robežām. Piemēram, nepieciešamība reģistrēties nodokļu iestādē galamērķa valstī, augstākas piegādes izmaksas vai izmaksas, kas rodas, piemērojot ārvalstu patērētāju tiesību aktus. Lai gan ārējie šķēršļi tirgotājam rada papildu sarežģījumus un papildu izmaksas, atšķirīgas attieksmes pret klientiem pamatā ir objektīvi kritēriji.

Lai labāk izprastu regulu, Komisija izdeva detalizētu jautājumu un atbilžu dokumentu un MEMO.

Šī regula bija daļa no e-komercijas paketes kopā ar tiesību akta priekšlikumu par paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem un tiesību akta priekšlikumu, lai stiprinātu patērētāju tiesību īstenošanu.

Pirmais ziņojums

Divu gadu laikā pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā Komisijai bija jāveic pirmais novērtējums par to ietekmi uz iekšējo tirgu.

Komisija savā novērtējumā iekļāva noteikumu darbības jomas novērtējumu. Tas ietvēra iespēju jaunos noteikumus piemērot konkrētiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, kas piedāvā ar autortiesībām aizsargātu saturu, piemēram, mūziku, e-grāmatas, programmatūru un tiešsaistes spēles, kā arī pakalpojumus tādās nozarēs kā transports un audiovizuālie pakalpojumi.

Ziņojums tika pieņemts 2020. gada 30. novembrī.

Izlasiet novērtējuma ziņojuma galvenos secinājumus

Komisija turpinās uzraudzīt datus un pierādījumus, kas saistīti ar Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas piemērošanu, un aicina visas ieinteresētās personas un iedzīvotājus pa e-pastu sniegt atsauksmes par ziņojumu un tam pievienotajiem pierādījumiem, arī ņemot vērā Covid-19 iespējamo ilgtermiņa ietekmi uz pārrobežu tirdzniecību.

Noderīgas saites

Ģeogrāfiskās bloķēšanasīstenošana dalībvalstīs

Austrijas karogsAustrija

Itālijas karogsItālija
Beļģijas karogsBeļģijaLatvijas karogsLatvija
Bulgārijas karogsBulgārijaLietuvas karogsLietuva
Horvātijas karogsHorvātijaLuksemburgas karogsLuksemburga
Kipras karogsKipraMaltas karogsMalta
Čehijas Republikas karogsČehijas RepublikaNīderlandes karogsNīderlande
Dānijas karogs DānijaPolijas karogsPolija
Igaunijas karogsIgaunijaPortugāles karogsPortugāle
Somijas karogsSomijaRumānijas karogsRumānija
Francijas karogsFrancijaSlovākijas karogsSlovākija
Vācijas karogsVācijaSlovēnijas karogsSlovēnija
Grieķijas karogsGrieķijaSpānijas karogsSpānija
Ungārijas karogsUngārijaZviedrijas karogsZviedrija
Īrijas karogsĪrija 

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Tiešsaistes platformas

Eiropas Komisijas mērķis ir veicināt vidi, kurā tiešsaistes platformas uzplaukst, taisnīgi izturas pret lietotājiem un rīkojas, lai ierobežotu nelikumīga satura izplatīšanu.

Rociet dziļāk!

Skatīt arī