Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas īstenošana Latvijā

Šajā lapā sniegta informācija par ģeobloķēšanas ieviešanas gaitu Latvijā, kā arī par vietējiem kontaktpunktiem.

    Latvijas karogs

Izpildiestāde 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs)

e-pasts:  ptac@ptac.lv

Palīdzība patērētāju organizācijām

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs)

e-pasts:  ptac@ptac.lv

Pārkāpumu gadījumā piemērojamie pasākumi

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Ģeogrāfiskā bloķēšana

Komisija izbeidza nepamatotus ģeogrāfiskās bloķēšanas noteikumus, kas apdraud iepirkšanos tiešsaistē un pārrobežu tirdzniecību ES.

Skatīt arī