Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas īstenošana Itālijā

Šajā lapā ir sniegta informācija par ģeobloķēšanas īstenošanu Itālijā un vietējiem kontaktpunktiem.

Izpildiestāde 

Palīdzība patērētāju organizācijām

  • ECC — Neto Itālija

    tālr.: + 39 06 44348090 — e-pasts

Pārkāpumu gadījumā piemērojamie pasākumi

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Ģeogrāfiskā bloķēšana

Komisija izbeidza nepamatotus ģeogrāfiskās bloķēšanas noteikumus, kas apdraud iepirkšanos tiešsaistē un pārrobežu tirdzniecību ES.

Skatīt arī