Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas īstenošana Slovākijā

Šajā lapā ir sniegts pārskats par stāvokli saistībā ar ģeogrāfiskās bloķēšanas īstenošanu Slovākijā un vietējiem kontaktpunktiem.

  Slovākijas karogs

Izpildes iestāde 

Slovenská obchodná inšpekcia (Slovākijas Tirdzniecības inspekcija)

Pasta adrese: Slovenská obchodná inšpekcia Sistēmas Prasības

Po Box 29 Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava 27 Slovākija

Tālrunis: + 421 2 58 27 21 60

E-pasts: info@soi.sk

Palīdzība patērētāju organizācijām

Európske Spotrebiteľskécentm v SR (Eiropas Patērētāju centrs Slovākijas Republikā)

Pasta adrese: Európske Spotrebiteľskécentm v SR Sistēmas Prasības

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212

Slovākija

Tālrunis: + 421 905 528 477

E-pasts: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Pārkāpumu gadījumā piemērojamie pasākumi

 • Likums par uzraudzību un palīdzību klientu nepamatotas ģeogrāfiskās diskriminācijas gadījumos iekšējā tirgū un par grozījumiem Likumā Nr. 128/2002 Coll. par valsts kontroli pār iekšējo tirgu patērētāju aizsardzības jautājumos un par dažu tiesību aktu grozīšanu un papildināšanu • § 2 (izpildiestāde) • § 3 (sodi regulas pārkāpuma gadījumā)

 • Likums par valsts kontroli pār iekšējo tirgu patērētāju aizsardzības jautājumos
  • Izpildes struktūras kompetence un procedūras B2C lietās: § 6 un § 9 (sodi pārkāpumu gadījumos)
 • Patērētāju aizsardzības likums
  • Aizsardzība un pārkāpumi tikai B2C gadījumos: § 20a, § 21 un § 24 (sankcijas un sodi pārkāpumu gadījumos
 • Iekšējā tirgus likums
  • § 10 (ģeogrāfiskās diskriminācijas aizliegums B2C un B2B lietās),
  • § 17 (izpildiestāde arī attiecībā uz § 10)
  • § 18 (naudas sodi 10. panta pārkāpuma gadījumā) 

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Ģeobloķēšana

Komisija izbeidz nepamatotus ģeogrāfiskās bloķēšanas noteikumus, kas apdraud iepirkšanos tiešsaistē un pārrobežu tirdzniecību ES.

Skatīt arī