Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lai atraisītu kvantu pārveidojošo spēku, ES būtu jāizstrādā stabils rūpnieciskais pamats, kas balstītos uz tās izcilības tradīcijām kvantu pētniecībā.

© Eiropas Komisija

Kas ir kvantu

fix-empty

Tuvāko gadu laikā kvantu tehnoloģijas dos iespēju darīt lietas, ko vienkārši nevar izdarīt šodien. Ar kvantu mēs varētu izskatīties tālu zem zemes vai zem jūras un veikt sarežģītus skaitļošanas uzdevumus, piemēram, modelēšanu biomolekulārajām un ķīmiskajām reakcijām, ko jaudīgākie superdatori pašlaik nevar pārvaldīt. Quantum palīdzēs mums droši nosūtīt sensitīvu informāciju jebkurā vietā un ātrāk un precīzāk diagnosticēt slimības, ieskatoties šūnās. Citiem vārdiem sakot, kvantu risinās problēmas, kas prasītu pat šodienas ātrākajiem datoriem simtiem dienu, ja ne gadiem.

Pirmajā kvantu revolūcijā divdesmitā gadsimta sākumā zinātnieki iemācījās saprast un pielietot kvantu mehānikas īpašības — molekulu, atomu un pat mazāku daļiņu, piemēram, fotonu un elektronu, mijiedarbību. Tas galu galā ļāva viņiem radīt tranzistorus, lāzerus un mikroprocesorus: pamata tehnoloģijas datoriem, telekomunikācijām, satelītnavigācijai, viedtālruņiem, modernai medicīniskai diagnostikai un daudz ko citu.

Tagad notiek otrā kvantu revolūcija. Pētnieki var atklāt un manipulēt ar atsevišķām daļiņām un to fiziskajām saiknēm un mijiedarbību, kā arī veidot jaunas tehnoloģijas un sistēmas, kas izmanto kvantu mehānikas īpašības. Šīs norises ir radījušas ievērojamus tehniskus sasniegumus daudzās dažādās jomās, tostarp kvantu datošanā, sensoros, simulācijās, kriptogrāfijā un telekomunikācijās. Sāk parādīties vesela jaunu kvantu tehnoloģiju paaudze ar tālejošas ekonomiskās un sociālās ietekmes potenciālu. Daži jau ir izstrādes stadijā, bet daudzi citi tiks attīstīti nākamajās desmitgadēs.

Kvantu tehnoloģiju pamatiniciatīva

Eiropai ir senas izcilības tradīcijas kvantu pētniecībā. Tagad ir ļoti svarīgi attīstīt stabilu rūpniecisko bāzi, kas balstītos uz šo tradīciju. Bez koordinētiem pētniecības un finansēšanas pasākumiem Eiropas līmenī Eiropa riskētu atpalikt no saviem globālajiem konkurentiem.

Lai risinātu šo problēmu, 2018. gadā tika uzsākta Kvantu tehnoloģiju pamatiniciatīva. Tā ir plaša mēroga ilgtermiņa pētniecības iniciatīva, kuras budžets ir 1 miljards eiro un kuru finansē ES un kura apvieno pētniecības iestādes, rūpniecību un publiskos finansētājus, konsolidējot un paplašinot Eiropas vadošo lomu zinātnē un izcilību šajā jomā.

Kvantu skaitļošana

Kā daļa no Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma (kopuzņēmums EuroHPC) Komisija tagad plāno līdz 2023. gadam izveidot modernus kvantu izmēģinājuma datorus. Šie datori darbotos kā paātrinātāji, kas savienoti ar kopuzņēmuma superdatoriem, veidojot “hibrīdiekārtas”, kas apvieno labākās kvantu un klasiskās datošanas tehnoloģijas.

Kopuzņēmums EuroHPC 2022. gada oktobrī paziņoja, ka visā ES tiks atlasīti seši objekti, kuros izvietoti pirmie Eiropas kvantu datori, kas tiks integrēti EuroHPC superdatoros. Šie tikko iegādātie kvantu datori balstīsies uz vismodernākajām Eiropas tehnoloģijām un atradīsies vietās Čehijā, Vācijā, Spānijā, Francijā, Itālijā un Polijā. Tā kopējā summa ir EUR 100 miljoni, no kuriem 50 % nāk no ES un 50 % — no 17 kopuzņēmuma EuroHPC iesaistītajām valstīm.

Tas būs pirmais solis ceļā uz Eiropas kvantu infrastruktūras izvēršanu, padarot ES līderus kvantu revolūcijā. Kvantitāte būs vispārēji pieejama Eiropas lietotājiem no zinātnes un rūpniecības, izmantojot mākoni, uz nekomerciāliem pamatiem. Infrastruktūra tiks veltīta tam, lai paātrinātu jaunu zināšanu un risinājumu radīšanu globālām sabiedrības problēmām. Pateicoties milzīgajai skaitļošanas jaudai, tā risinās sarežģītas simulācijas un optimizācijas problēmas, jo īpaši materiālu izstrādē, zāļu atklāšanā, laika prognozēšanā, transportā un citās reālās pasaules problēmas, kas ir ļoti svarīgas rūpniecībai un sabiedrībai. Turpmākajos gados starp ES un dalībvalstīm tiks izveidota turpmāka sinerģija, lai vēl vairāk izvērstu pasaules klases kvantu ekosistēmu un tādējādi sasniegtu mūsu digitālās desmitgades mērķi līdz 2025. gadam nodrošināt pirmo datoru ar kvantu paātrinājumu.

Eiropas Kvantu komunikācijas infrastruktūras (EuroQCI) iniciatīva

Kopš 2019. gada jūnija visas 27 ES dalībvalstis ir parakstījušas EuroQCI deklarāciju, vienojoties sadarboties ar Komisiju un ar Eiropas Kosmosa aģentūras atbalstu, lai izveidotu kvantu komunikācijas infrastruktūru, kas aptver visu ES (EuroQCI). 

Uzziniet vairāk par EuroQCI

 

Jaunākās ziņas

DIGIBYTE |
ES progress kvantu tehnoloģiju jomā

Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (kopuzņēmums EuroHPC) šodien paziņoja par sešu gaidāmo Eiropas kvantu datoru mitināšanas nolīgumu parakstīšanu ar Itāliju, Poliju, Spāniju, Franciju, Vāciju un Čehiju.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Progresīvā datošana

ES investīcijas augstas veiktspējas datošanā un datošanas tehnoloģijās ļaus Eiropai digitālajā desmitgadē kļūt par līderi superdatošanā.

Rociet dziļāk!

Kvantu tehnoloģiju pamatiniciatīva

Kvantu tehnoloģiju pamatiniciatīva ir ilgtermiņa pētniecības un inovācijas iniciatīva, kuras mērķis ir izvirzīt Eiropu otrās kvantu revolūcijas priekšgalā.

Skatīt arī

Galamērķis Zeme

Galamērķis Zeme (DestinE), Eiropas Komisijas pamatiniciatīva ilgtspējīgai nākotnei

Fotonika

Mēs esam uz jauna fotonikas laikmeta robežas, un Eiropas Komisija strādā, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji un uzņēmumi pilnībā izmanto šīs tehnoloģijas sniegtās priekšrocības.

Augstas veiktspējas datošana

Augstas veiktspējas skaitļošana attiecas uz skaitļošanas sistēmām ar ārkārtīgi augstu skaitļošanas jaudu, kas spēj atrisināt ārkārtīgi sarežģītas un sarežģītas problēmas.