Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Imblukkar ġeografiku

Il-Kummissjoni temmet ir-regoli mhux ġustifikati dwar l-imblukkar ġeografiku, li jimminaw ix-xiri online u l-bejgħ transfruntier fl-UE.

    tastiera bl-ikona tax-xiri

© William_Potter - iStock Getty Images Plus

X’inhu l-imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat?

Id-diskriminazzjoni bejn il-klijenti tal-UE biex jaqsmu s-swieq tul il-fruntieri nazzjonali u biex iżidu l-profitti għad-detriment tal-klijenti barranin, titqies bħala mblukkar ġeografiku mhux ġustifikat.

Ir-regolament

Ir-regolament dwar l-imblukkar ġeografiku jiddefinixxi tliet sitwazzjonijiet speċifiċi ta’ imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat:

  • Il-bejgħ ta’ oġġetti mingħajr kunsinna fiżika

Eżempju: Klijent Belġjan jixtieq jixtri friġġ u jsib l-aħjar prezz fuq sit web Ġermaniż. Il-klijent se jkun intitolat li jordna l-prodott u jiġborh fil-bini tan-negozjant jew jorganizza l-konsenja huwa stess lejn id-dar tiegħu.

  • Il-bejgħ ta’ servizzi fornuti b’mod elettroniku

Eżempju: Konsumatur Bulgaru jixtieq jixtri servizzi ta’ hosting għas-sit web tagħha minn kumpanija Spanjola. Issa se jkollha aċċess għas-servizz, tista’ tirreġistra u tixtri dan is-servizz mingħajr ma jkollha tħallas tariffi addizzjonali meta mqabbla ma’ konsumatur Spanjol.

  • Il-bejgħ ta’ servizzi pprovduti f’post fiżiku speċifiku

Eżempju: Familja Taljana żżur park ta’ tema Franċiża u tixtieq tieħu vantaġġ minn skont tal-familja fuq il-prezz tal-biljetti tad-dħul. Il-prezz skontat se jkun disponibbli għall-familja Taljana.

Hemm ukoll raġunijiet ġustifikati għan-negozjanti biex ma jbigħux b’mod transkonfinali. Bħall-ħtieġa ta’ reġistrazzjoni f’awtorità tat-taxxa fil-pajjiż tad-destinazzjoni, spejjeż ogħla tat-trasport bil-baħar jew spejjeż li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-liġi tal-konsumatur barrani. Filwaqt li l-ostakli esterni joħolqu kumplikazzjonijiet addizzjonali u spejjeż żejda għan-negozjant, id-differenzi fit-trattament tal-klijenti huma bbażati fuq kriterji oġġettivi.

Għal fehim aħjar tar-regolament, il-Kummissjoni ħarġet dokument dettaljat ta’ Mistoqsijiet u Tweġibiet u MEMO.

Dan ir-regolament kien parti minn pakkett dwar il-kummerċ elettroniku flimkien ma’ proposta leġiżlattiva dwar servizzi ta’ konsenja tal-pakketti transfruntiera u proposta leġiżlattiva biex jissaħħaħ l-infurzar tad-drittijiet tal-konsumaturi.

L-Ewwel Rapport

Fi żmien sentejn wara d-dħul fis-seħħ tar-regoli l-ġodda, il-Kummissjoni kellha twettaq l-ewwel evalwazzjoni tal-impatt tagħhom fuq is-suq intern.

Fl-evalwazzjoni tagħha, il-Kummissjoni inkludiet valutazzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tar-regoli. Dan kien jinkludi l-applikazzjoni possibbli tar-regoli l-ġodda għal ċerti servizzi fornuti b’mod elettroniku li joffru kontenut protett mid-drittijiet tal-awtur bħal mużika, kotba elettroniċi, softwer u logħob online, kif ukoll ta’ servizzi f’setturi bħat-trasport u l-awdjoviżiv.

Ir-Rapport ġie adottat fit-30 ta’ Novembru 2020.

Aqra l-konklużjonijiet ewlenin tar-rapport ta’ evalwazzjoni

Il-Kummissjoni se tkompli timmonitorja d-data u l-evidenza relatati mal-applikazzjoni tar-Regolament dwar l-Imblukkar Ġeografiku u tistieden lill-partijiet ikkonċernati u liċ-ċittadini kollha jipprovdu feedback permezz tal-posta elettronika dwar ir-Rapport u l-evidenza li takkumpanjah, anki fid-dawl tal-effetti fit-tul possibbli tal-COVID-19 fuq il-kummerċ transfruntier.

Links utli

Implimentazzjoni tal-imblukkar ġeografiku mill-Istati Membri

L-Bandiera ta’ MaltaAwstrija

L-Bandiera ta’ MaltaItalja
Il-Il-bandiera ta’ MaltaBelġjuIl-bandiera ta’ MaltaIl-Latvja
Il-Bandiera ta’ MaltaBulgarijaIl-Bandiera ta’ MaltaLitwanja
Il-Bandiera ta’ MaltaKroazjaIl-bandiera ta’ MaltaIl-Lussemburgu
Il-bandiera ta’ ĊipruĊipruBandiera ta’ MaltaMalta
Bandiera ta’ MaltaIr-Repubblika ĊekaBandiera ta’ MaltaIn-Netherlands
Id-Il-bandiera ta’ Malta DanimarkaIl-Il-bandiera tal-PolonjaPolonja
L-Il-bandiera ta’ MaltaEstonjaIl-Il-bandiera tal-PortugallPortugall
Il-Il-bandiera ta’ MaltaFinlandjaIl-bandiera ta’ MaltaIr-Rumanija
Il-bandiera ta’ FranzaFranzaIl-bandiera ta’ MaltaIs-Slovakkja
Il-Bandiera ta’ MaltaĠermanjaIl-bandiera ta’ MaltaIs-Slovenja
Il-Il-bandiera tal-GreċjaGreċjaIl-bandiera ta’ SpanjaSpanja
L-Bandiera ta’ MaltaUngerijaBandiera ta’ MaltaL-Iżvezja
L-Bandiera ta’ MaltaIrlanda 

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Pjattaformi Online

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li trawwem ambjent fejn il-pjattaformi online jirnexxu, jittrattaw lill-utenti b’mod ġust u jieħdu azzjoni biex jillimitaw it-tixrid ta’ kontenut illegali.

Ħarsa aktar fil-fond

Ara Wkoll