Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicatie

benchmark inzake e-overheid 2023

De benchmark voor e-overheid monitort de digitalisering van overheidsdiensten in Europa. Dit verslag toont de digitale transformatie van overheden in 2021 en 2022.

Image of person holding mobile device with laptop on a table in front.

©Gettyimages

De benchmark inzake e-overheid werpt licht op e-overheid in de 27 lidstaten van de Europese Unie, maar ook in IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Turkije.

In deze studie worden online overheidsdiensten geëvalueerd op vier dimensies, die bestaan uit 14 onderliggende indicatoren, uitgesplitst in 48 enquêtevragen. 

De vier dimensies kunnen worden beschreven aan de hand van de volgende kernvragen:

  • Gebruikerscentriciteit — In welke mate worden diensten online verleend? Hoe mobiel zijn ze vriendelijk? En welke online ondersteunings- en feedbackmechanismen zijn er?
  • Transparantie — Zijn overheidsdiensten duidelijke, openlijk gecommuniceerde informatie over de wijze waarop hun diensten worden verleend? Zijn ze transparant over beleidsvorming en processen voor het ontwerpen van digitale diensten, alsook over de manier waarop persoonsgegevens van mensen worden verwerkt?
  • Key Enablers — Wat zijn er technologische hulpmiddelen voor de verlening van e-overheidsdiensten?
  • Grensoverschrijdende diensten — Hoe gemakkelijk hebben burgers uit het buitenland toegang tot en gebruik van de onlinediensten? En welke online ondersteunings- en feedbackmechanismen zijn er voor grensoverschrijdende gebruikers?

Downloads

1. eGovernment Benchmark 2023 - Insight Report
Downloaden 
2. eGovernment Benchmark 2023 - Backround Report
Downloaden 
3. eGovernment Benchmark 2023 - Executive Summary (EN)
Downloaden 
4. eGovernment Benchmark 2023 - Executive Summary (FR)
Downloaden 
5. eGovernment Benchmark 2023 - Factsheets
Downloaden 
6. eGovernment Benchmark 2023 - Final Results
Downloaden 
7. eGovernment Benchmark 2023 - Non-scored Indicators
Downloaden 
8. eGovernment Benchmark 2023 - Machine readable format
Downloaden 
9. eGovernment Benchmark 2023 - Method Paper (2020-2023)
Downloaden