Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicatie

Commissie publiceert twee studies om de uitdagingen en kansen voor de culturele en creatieve sectoren in het digitale decennium in kaart te brengen

Beide studies zijn bedoeld om creatieve ondernemers, academici, nationale beleidsmakers en EU-beleidsmakers concrete ideeën en mogelijkheden voor verdere verkenning te bieden.

De culturele en creatieve sectoren (CCS) worden sterk beïnvloed door de digitale transformatie van onze samenleving en economie. In de loop der jaren is de digitale consumptie aanzienlijk toegenomen, terwijl de creatieve sectoren Europeanen bleven inspireren. De creatieve sectoren hebben ook te maken gehad met tal van nieuwe uitdagingen om zich aan te passen aan een snel veranderende digitale realiteit.

Hoewel niet alle CCS in gelijke mate worden getroffen door digitale technologie, is het belangrijk om de uitdagingen en kansen van digitale technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) in kaart te brengen, aangezien zij een impact kunnen hebben in de hele waardeketen, van productie tot distributie en promotie.

De studies analyseren de ontwikkelingen vanuit twee invalshoeken:

Studie over kansen en uitdagingen van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie (AI) voor de culturele en creatieve sectoren

Deze studie brengt concrete voorbeelden in kaart van organisaties die gebruikmaken van AI in tien creatieve sectoren: Muziek, Film, videospelletjes en immersieve inhoud, nieuwsmedia/journalistiek, Book Publishing, Architectuur, Musea en erfgoed, visuele kunsten, Performing arts, film en design. Het bevat aanbevelingen om uitdagingen op vijf gebieden het hoofd te bieden, met name toegang tot gegevens, toegang tot vaardigheden, transparantie, coöperatieve ecosystemen en toegang tot financiering; rekening houden met de grote verscheidenheid aan behoeften in de verschillende sectoren, met inbegrip van kleine spelers.
In de studie wordt onder meer gewezen op het belang van gegevensinteroperabiliteit, worden de creatieve sectoren opgeroepen gemeenschappelijke doelstellingen vast te stellen en gegevensnormen te onderzoeken, en worden beleidsmakers aanbevolen de kennisuitwisseling tussen startende technologiebedrijven en creatieve sectoren te bevorderen.

Studie over auteursrecht en nieuwe technologieën: Beheer van auteursrechtgegevens en kunstmatige intelligentie

Deze studie heeft betrekking op het effect van nieuwe technologieën op de CCS vanuit het oogpunt van het auteursrecht, en is in twee delen gestructureerd. Het eerste onderzoek betreft het mogelijke gebruik van nieuwe technologieën om het beheer van gegevens in verband met auteursrechtelijk beschermde inhoud te verbeteren, en bevat ideeën om de interoperabiliteit van metagegevens te vergroten. In het tweede deel wordt ingegaan op de auteursrechtelijke uitdagingen die het gebruik van AI met zich meebrengt, met inbegrip van mogelijke nieuwe juridische vragen in verband met de interactie tussen het rechtskader voor auteursrechten en AI. 

Achtergrondinformatie

Beide studies worden uitgevoerd in opdracht van DG Connect en dragen bij tot het digitale decennium van Europa, de visie van de Europese Commissie en de wegen voor de digitale transformatie van Europa tegen 2030.