Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicație

Comisia publică două studii pentru a cartografia provocările și oportunitățile pentru sectoarele culturale și creative în deceniul digital

Ambele studii au scopul de a oferi antreprenorilor creativi, cadrelor universitare, factorilor de decizie politică de la nivel național, precum și factorilor de decizie politică din UE idei concrete, precum și căi de explorare viitoare.

Sectoarele culturale și creative (SCC) sunt puternic afectate de transformarea digitală a societății și a economiei noastre. De-a lungul anilor, consumul digital a crescut semnificativ, în timp ce sectoarele creative au continuat să îi inspire pe europeni. Sectoarele creative s-au confruntat, de asemenea, cu numeroase provocări noi în ceea ce privește adaptarea la o realitate digitală care evoluează rapid.

Deși nu toate SCC sunt afectate în mod egal de tehnologia digitală, este important să se cartografieze provocările și oportunitățile tehnologiilor digitale, cum ar fi inteligența artificială (IA), deoarece acestea pot avea un impact de-a lungul lanțului valoric, de la producție la distribuție și promovare.

Studiile analizează evoluțiile din două perspective:

Studiu privind oportunitățile și provocările tehnologiilor de inteligență artificială (IA) pentru sectoarele culturale și creative

Acest studiu cartografiază exemple concrete de organizații care utilizează IA în zece sectoare creative: Muzică, film, jocuri video și conținut imersiv, presă de știri/jurnalism, editare de cărți, arhitectură, muzee și patrimoniu, arte vizuale, arte spectaculoase, festivități și design. Acesta oferă recomandări pentru a contracara provocările din cinci domenii, în special accesul la date, accesul la competențe, transparența, ecosistemele colaborative și accesul la finanțare; luarea în considerare a marii diversități a nevoilor din toate sectoarele, inclusiv a micilor actori.
Printre altele, studiul subliniază importanța interoperabilității datelor, solicită sectoarelor creative să identifice obiective comune și să exploreze standardele în materie de date și recomandă factorilor de decizie să promoveze schimbul de cunoștințe între întreprinderile nou-înființate din domeniul tehnologiei și sectoarele creative.

Studiu privind drepturile de autor și noile tehnologii: Gestionarea datelor privind drepturile de autor și inteligența artificială

Acest studiu analizează impactul noilor tehnologii asupra SCC din perspectiva drepturilor de autor și este structurat în două părți. Prima analizează posibila utilizare a noilor tehnologii pentru a îmbunătăți gestionarea datelor legate de conținutul protejat prin drepturi de autor și oferă idei pentru creșterea interoperabilității metadatelor. A doua parte analizează provocările legate de drepturile de autor generate de utilizarea IA, inclusiv posibilele probleme juridice emergente legate de interacțiunea dintre cadrul juridic privind drepturile de autor și IA. 

Informații privind contextul

Ambele studii sunt comandate de DG Connect și contribuie la deceniul digital al Europei, viziunea Comisiei Europene și căile de transformare digitală a Europei până în 2030.