Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Komisija publicē divus pētījumus, lai apzinātu kultūras un radošo nozaru problēmas un iespējas digitālajā desmitgadē

Abu pētījumu mērķis ir sniegt radošajiem uzņēmējiem, akadēmisko aprindu pārstāvjiem, valstu politikas veidotājiem, kā arī ES politikas veidotājiem konkrētas idejas, kā arī iespējas turpmākai izpētei.

Kultūras un radošās nozares (KRN) plaši ietekmē mūsu sabiedrības un ekonomikas digitālā pārveide. Gadu gaitā digitālais patēriņš ir ievērojami palielinājies, savukārt radošās nozares turpināja iedvesmot eiropiešus. Radošās nozares ir saskārušās arī ar daudzām jaunām problēmām, lai pielāgotos strauji mainīgajai digitālajai realitātei.

Lai gan digitālās tehnoloģijas ne visas KRN ietekmē vienādi, ir svarīgi apzināt digitālo tehnoloģiju, piemēram, mākslīgā intelekta (MI), problēmas un iespējas, jo tās var ietekmēt vērtību ķēdi — no ražošanas līdz izplatīšanai un popularizēšanai.

Pētījumos attīstība tiek analizēta no divām perspektīvām:

Pētījums par mākslīgā intelekta (MI) tehnoloģiju iespējām un problēmām kultūras un radošajās nozarēs

Šajā pētījumā ir izklāstīti konkrēti piemēri organizācijām, kas izmanto mākslīgo intelektu desmit radošajās nozarēs: Mūzika, filma, videospēles un iegremdējošs saturs, ziņu mediji/žurnālisms, grāmatu publicēšana, arhitektūra, muzeji un mantojums, vizuālā māksla, māksla, figūra un dizains. Tajā sniegti ieteikumi, kā risināt problēmas piecās jomās, proti, piekļuve datiem, piekļuve prasmēm, pārredzamība, sadarbīgas ekosistēmas un piekļuve finansējumam; ņemot vērā dažādās nozarēs, tostarp mazos tirgus dalībniekus, vajadzību lielo daudzveidību.
Pētījumā cita starpā uzsvērts, cik svarīga ir datu sadarbspēja, aicināts radošās nozares noteikt kopīgus mērķus un izpētīt datu standartus, kā arī ieteikts politikas veidotājiem veicināt zināšanu apmaiņu starp tehnoloģiju jaunuzņēmumiem un radošajām nozarēm.

Pētījums par autortiesībām un jaunām tehnoloģijām: Autortiesību datu pārvaldība un mākslīgais intelekts

Šajā pētījumā ir aplūkota jauno tehnoloģiju ietekme uz KRN no autortiesību viedokļa, un tas ir strukturēts divās daļās. Pirmajā tiek aplūkota jauno tehnoloģiju iespējamā izmantošana, lai uzlabotu ar autortiesībām aizsargāta satura datu pārvaldību, un sniegtas idejas, kā palielināt metadatu sadarbspēju. Otrajā daļā aplūkotas ar autortiesībām saistītās problēmas, ko rada MI izmantošana, tostarp iespējami jauni juridiski jautājumi, kas saistīti ar mijiedarbību starp autortiesību tiesisko regulējumu un MI. 

Pamatinformācija

Abus pētījumus pasūta Connect ĢD, un tie veicina Eiropas digitālo desmitgadi, Eiropas Komisijas redzējumu un iespējas līdz 2030. gadam īstenot Eiropas digitālo pārveidi.