Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Betere toegang tot financiering in de audiovisuele sector via MediaInvest

MediaInvest is het investeringsinstrument van de Europese Commissie voor aandelen dat helpt om de financiële kloof in de audiovisuele sector te dichten door meer investeringen te stimuleren.

    grafisch 'Cultuur telt: Maak je pitch

© European Commission

Het nieuwe financiële instrument, dat is aangekondigd in het actieplan voor media en audiovisuele media, is bedoeld om de investeringen in Europese audiovisuele productie- en distributiebedrijven te verhogen en hen te helpen hun autonomie te behouden en hun capaciteiten te vergroten. Het instrument wordt gelanceerd in de bredere context van InvestEU, op het gebied van creatieve en culturele sectoren. Het is ontworpen door de Europese Commissie en wordt beheerd door het Europees Investeringsfonds (EIF). Financiering komt onder andere uit het Creative Europe MEDIA -programma en het InvestEU Equity-pakket.

Commissaris Breton presenteerde MediaInvest op 20 mei 2022 tijdens het Europees Filmforum tijdens de 75e editie van het Filmfestival van Cannes, gevolgd door discussies over particuliere investeringen in de sector en de waarde van de exploitatie van intellectuele eigendom.

Een nieuw financieel instrument om investeerders te verdringen

De Europese audiovisuele sector wordt gekenmerkt door een groot aantal zeer innovatieve en creatieve onafhankelijke productie- en distributiebedrijven met een hoog groeipotentieel. Ze missen echter vaak de financiële kracht om op internationaal niveau te concurreren. Tegelijkertijd blijven Europese investeerders zich grotendeels niet bewust van het potentieel van dergelijke ondernemingen. MediaInvest heeft tot doel het concurrentievermogen van de audiovisuele industrie in heel Europa te versterken door investeringen van in totaal 400 miljoen EUR tussen 2022-2027 te ondersteunen.

Het EIF zal MediaInvest implementeren door investeringen in aandelen rechtstreeks aan financiële intermediairs (bv. fondsen) te verstrekken naast andere beleggers die in dezelfde risicoklasse en in markttermen beleggen. De uiteindelijke begunstigden zijn ondernemingen voor de productie van audiovisuele inhoud (waaronder films, series, videogames, meeslepende formaten...) en distributiebedrijven zoals bioscopen, tv’s en onlinestreamingdiensten.

Klaarheid voor investeringen en capaciteitsopbouw

MediaInvest zal worden aangevuld met investeringsbereidheidsondersteuning voor geïnteresseerde bedrijven die op maat gesneden begeleiding krijgen aangepast aan hun bedrijfsstrategie om investeerders aan te trekken en de meest veelbelovende projecten te identificeren. Het zal ook een investeringspijplijn ontwikkelen door middel van capaciteitsopbouwactiviteiten voor investeerders en financiële intermediairs, gericht op het vergroten van hun kennis van de wereldwijde productie- en distributiemarkten en de daaraan verbonden risico’s.

Praktische informatie:

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Europees actieplan voor media en audiovisuele media

Het actieplan voor media en audiovisuele media (MAAP) heeft tot doel de Europese media te stimuleren en de Europese culturele en technologische autonomie in het digitale decennium te helpen behouden.

Zie ook

Het „nieuwsinitiatief”

Een vrije, levensvatbare en pluralistische mediaomgeving is essentieel om burgers op de hoogte te houden, de macht ter verantwoording te roepen en open, democratische samenlevingen te versterken.

Overige