Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europees actieplan voor media en audiovisuele media

Het actieplan voor media en audiovisuele media (MAAP) heeft tot doel de Europese media te stimuleren en de Europese culturele en technologische autonomie in het digitale decennium te helpen behouden.

  Vrouw die voor verschillende schermen staat die streaming inhoud aanbieden

Het actieplan Media en audiovisuele media richt zich op de nieuwsmediasector — gedrukte en online pers-, radio- en audiovisuele diensten — en de audiovisuele entertainmentsector — cinema, tv, videostreaming, videogames en innovatieve formaten zoals virtual reality-ervaringen.

Deze twee sectoren worden geconfronteerd met belangrijke trends en uitdagingen die met de COVID-19-crisis zijn versneld. In dit verband zal de Europese Commissie de Europese media helpen om niet alleen veerkrachtig te zijn, maar ook concurrerend te blijven op Europees en mondiaal niveau, door investeringen te combineren met beleidsmaatregelen.

Om deze doelstellingen te bereiken, is de mededeling opgebouwd rond drie thema’s en tien acties:

 1. Herstellen: om audiovisuele en mediabedrijven te helpen de huidige storm te doorstaan en liquiditeit en financiële steun te bieden door:
  • het bieden van een interactief instrument om Europese audiovisuele en nieuwsmediabedrijven advies te geven over verschillende bronnen van EU-steun;
  • het stimuleren van investeringen ter bevordering van de Europese audiovisuele productie en distributie door de investeringen in aandelen op dit gebied te versterken;
  • lancering van een „NEWS”-initiatief, dat acties en ondersteuning voor de nieuwsmedia-industrie bundelt. 
 2. Transformeer: structurele problemen aan te pakken door de industrie te helpen de groene en digitale tweelingtransitie het hoofd te bieden in de context van felle mondiale concurrentie. Dit zal worden bereikt door:
  • het creëren van Europese „mediadataruimte”, ter ondersteuning van mediabedrijven bij het delen van gegevens en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen;
  • bevordering van een Europese industriële coalitie van virtuele en augmented reality (VR/AR) om de EU-media te helpen profiteren van de vooruitgang van deze meeslepende media;
  • de industrie tegen 2050 helpen klimaatneutraal te worden door de uitwisseling van beste praktijken te vergemakkelijken en meer aandacht te besteden aan milieuduurzaamheid in Creatief Europa MEDIA. 
 3. Inschakelen en versterken: de voorwaarden te scheppen om meer innovatie in de sector mogelijk te maken en tegelijkertijd te zorgen voor een echt gelijk speelveld, en burgers in staat te stellen gemakkelijker toegang te krijgen tot inhoud en weloverwogen beslissingen te nemen door:
  • een dialoog aan te gaan met de audiovisuele industrie om overeenstemming te bereiken over concrete stappen om de toegang tot en de beschikbaarheid van audiovisuele inhoud in de hele EU te verbeteren;
  • het bevorderen van Europees mediatalent door mentoring en opleiding, alsmede het scouten en ondersteunen van veelbelovende Europese mediastartups;
  • verbetering van de mediageletterdheid, gericht op empowerment van burgers, met een instrumentarium en richtsnoeren voor de lidstaten met betrekking tot de nieuwe verplichtingen inzake mediageletterdheid van de AVMSD, en ondersteuning van de oprichting van onafhankelijke alternatieve nieuwsaggregatiediensten die in staat zijn een diverse reeks toegankelijke informatiebronnen aan te bieden;
  • versterking van het samenwerkingskader tussen Europese mediaregulators binnen de Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA).

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Audiovisuele en mediadiensten

Tegenwoordig kunnen we onze favoriete programma’s niet alleen op tv bekijken, maar ook online. Deze shows zijn onderworpen aan de regels van de interne markt.

Zoek verder

Het „nieuwsinitiatief”

Een vrije, levensvatbare en pluralistische mediaomgeving is essentieel om burgers op de hoogte te houden, de macht ter verantwoording te roepen en open, democratische samenlevingen te versterken.

Zie ook

Mediaconvergentie

De transformatie van het audiovisuele medialandschap biedt mogelijkheden voor nieuwe ervaringen en kansen. Het stelt ook veel vragen voor ons.

MEDIA-programma Creatief Europa

Het onderdeel MEDIA van het programma Creatief Europa is bedoeld ter ondersteuning van de Europese film- en andere audiovisuele industrie.

Het Europees Filmforum

Het European Film Forum is een platform voor een gestructureerde dialoog tussen beleidsmakers en belanghebbenden in de audiovisuele sector.