Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

It-titjib tal-aċċess għall-finanzi fis-settur awdjoviżiv permezz ta’ MediaInvest

MediaInvest huwa l-istrument ta’ investiment ta’ ekwità tal-Kummissjoni Ewropea li jgħin biex jitnaqqas id-distakk finanzjarju fis-settur awdjoviżiv billi jistimula aktar investiment.

    grafika "Culture Counts: Agħmel il-Pitch tiegħek

© European Commission

L-għodda finanzjarja l-ġdida, imħabbra fil- Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Midja u l-Awdjoviżiv, għandha l-għan li żżid l-investiment fil-kumpaniji Ewropej tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni awdjoviżivi biex tgħinhom jippreservaw l-awtonomija tagħhom u jżidu l-kapaċitajiet tagħhom. L-għodda hija mnedija fil-kuntest usa’ ta’ InvestEU, taħt il-qasam tas-Setturi Kreattivi u Kulturali. Imfassal mill-Kummissjoni Ewropea, huwa ġestit mill-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI). Il-finanzjament huwa meħud mill-programm MEDIA Ewropa Kreattiva u l-pakkett ta’ ekwità tal-InvestEU fost l-oħrajn.

Il-Kummissarju Breton ippreżenta lil MediaInvest fl-20 ta’ Mejju 2022, matul il-Forum Ewropew tal-Films fil-75 edizzjoni tal-Festival tal-Films ta’ Cannes, segwit minn diskussjonijiet dwar l-investimenti privati fis-settur u l-valur tal-isfruttament tal-PI.

Strument finanzjarju ġdid biex jattira l-investituri

Is-settur awdjoviżiv Ewropew huwa kkaratterizzat minn għadd kbir ta’ kumpaniji ta’ produzzjoni u distribuzzjoni indipendenti innovattivi u kreattivi ħafna b’potenzjal għoli ta’ tkabbir. Madankollu ħafna drabi dawn ma jkollhomx is-saħħa finanzjarja biex jikkompetu fil-livell internazzjonali. Fl-istess ħin, l-investituri Ewropej għadhom fil-biċċa l-kbira mhux konxji tal-potenzjal ta’ dawn il-kumpaniji. MediaInvest għandha l-għan li ssaħħaħ il-kompetittività tal-industriji awdjoviżivi madwar l-Ewropa, billi tappoġġa investimenti li jammontaw għal total ta’ EUR 400 miljun bejn l-2022–2027.

Il-FEI se jimplimenta MediaInvest billi jipprovdi investimenti ta’ ekwità direttament f’intermedjarji finanzjarji (eż. fondi) flimkien ma’ investituri oħra li jinvestu fl-istess klassi ta’ riskju u f’termini tas-suq. Filwaqt li tindirizza l-intermedjarji finanzjarji, il-benefiċjarji aħħarin se jkunu l-kumpaniji tal-produzzjoni tal-kontenut awdjoviżiv (inklużi l-films, is-serje, il-logħob tal-kompjuter, il-formati immersivi...) u l-kumpaniji tad-distribuzzjoni bħaċ-ċinemas, it-televiżjonijiet u s-servizzi tal-istreaming onlajn.

Il-prontezza għall-investiment u l-bini tal-kapaċità

MediaInvest se tkun ikkumplimentata b’appoġġ għall-prontezza tal-investiment għall-kumpaniji interessati li se jirċievu gwida mfassla apposta adattata għall-istrateġija tan-negozju tagħhom sabiex jattiraw l-investituri u jidentifikaw l-aktar proġetti promettenti. Se tiżviluppa wkoll sensiela ta’ investimenti permezz ta’ attivitajiet ta’ bini tal-kapaċità għall-investituri u l-intermedjarji finanzjarji — bil-għan li jiżdied l-għarfien tagħhom dwar is-swieq globali tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni u r-riskji assoċjati magħhom.

Informazzjoni prattika:

L-aħħar aħbarijiet

NEWS ARTICLE |
Togħma Ewropea fl-Oscars 2024

Ħamsa mill-films li jikkompetu għall-istatwett fis-96 Awards tal-Akkademja ġew appoġġati mill-programm Ewropa Kreattiva tal-UE.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Pjan ta’ Azzjoni Ewropew għall-Midja u l-Awdjoviżiv

Il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Midja u l-Awdjoviżiv (MAAP) għandu l-għan li jagħti spinta lill-midja Ewropea u jgħin biex tinżamm l-awtonomija kulturali u teknoloġika Ewropea fid-Deċennju Diġitali.

Ara Wkoll

Il-‘Inizjattiva l-Ġdida’

Ambjent tal-midja ħieles, vijabbli u pluralistiku huwa essenzjali biex iċ-ċittadini jinżammu infurmati, biex tinżamm is-setgħa li jagħtu rendikont, u biex jissaħħu s-soċjetajiet miftuħa u demokratiċi.

Oħrajn