Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Onlineprivacy en veiligheid online

Gemeenschappelijke EU-regels garanderen een hoog niveau van privacy online. De EU zet zich ervoor in dat burgers, en vooral kinderen, online veilig zijn.

    foto met bovenaanzicht op een groep mensen die op laptops, smartphones en tablets werken met iconen van sloten erop geprojecteerd

© Image by metamorworks - iStock Getty Images

e-Privacy

Steeds als we online zijn, vertrouwen we onze persoonlijke informatie toe aan de websites die we bezoeken en aan de bedrijven die ons internet leveren. Deze informatie kan gaan van onze naam en contactgegevens tot onze voor- en afkeuren en creditcardgegevens.

EU-regels kunnen onze gegevens helpen beschermen tijdens het internetten. De EU bespreekt momenteel nieuwe privacyregels die vertrouwen en veiligheid online creëren voor het digitale decennium. Die regels geven ons meer controle over onze gegevens en apparaten. En ze actualiseren de bestaande e-privacyregels door nieuwe vormen van onlinecommunicatie op te nemen.

De nieuwe e-privacyregels gaan hand in hand met andere EU-initiatieven voor onze privacy online. Zo waarborgt de algemene verordening gegevensbescherming van de EU dat onze persoonsgegevens alleen onder strikte voorwaarden en voor legitieme doeleinden mogen worden verzameld.

Een beter internet voor kinderen

Ongeveer een op de drie internetgebruikers is een kind. Kinderen zien onlinecontent op steeds jongere leeftijd.

Dat biedt uitstekende mogelijkheden voor online leren en creativiteit, maar er bestaan ook risico’s. Kinderen kunnen worden blootgesteld aan nepnieuws, cyberpesten, inbreuken op privacy, schadelijke content en kinderlokkerij.

De EU heeft een strategie voor een beter internet voor kinderen opgezet, bedoeld voor specifieke maatregelen voor jongeren online.

Met het oog op een beter internet voor kinderen heeft de Commissie doelstellingen vastgesteld om:

  • meer creatieve en educatieve content voor kinderen te stimuleren;
  • bewustwording en mondigheid te verhogen door cursussen voor digitale geletterdheid en veiligheid online;
  • een veilige omgeving te creëren door middel van passende leeftijdsafhankelijke privacy-instellingen en ouderlijk toezicht;
  • seksueel kindermisbruik en uitbuiting online aan te pakken.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie lanceert European Regulatory Sandbox for Blockchain

Vandaag heeft de Commissie de European Regulatory Sandbox for Blockchain gelanceerd. Sandboxen zijn gecontroleerde omgevingen waarin bedrijven hun producten en diensten kunnen testen in samenwerking met de relevante regelgevende instanties.

Gerelateerde inhoud

Zoek verder

Digitale privacy

De e-privacyrichtlijn en de algemene verordening gegevensbescherming dragen bij tot het waarborgen van digitale privacy voor EU-burgers.