Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Prywatność i bezpieczeństwo w internecie

Wspólne przepisy UE gwarantują wysoki poziom prywatności w internecie. UE dąży do zapewnienia obywatelom, a w szczególności dzieciom, bezpieczeństwa w internecie.

    A group of people on laptops, phones and tablets with online privacy icons around them

© Image by metamorworks - iStock Getty Images

Prywatność w internecie

Za każdym razem, gdy korzystamy z internetu przekazujemy nasze dane osobowe podmiotom zarządzającym stronami internetowymi, z których korzystamy, oraz przedsiębiorstwom udostępniającym internet. Wspomniane informacje mogą obejmować nasze imiona i nazwiska, dane kontaktowe, preferencje i to, czego nie lubimy, a także dane karty kredytowej.

Ogólnounijne przepisy mogą pomóc chronić nasze dane podczas przeglądania internetu. W UE dyskutuje się obecnie nad nowymi przepisami dotyczącymi prywatności, które budują zaufanie i bezpieczeństwo w internecie w kontekście dekady cyfrowej. Przepisy te zapewnią nam większą kontrolę nad danymi i urządzeniami. Ponadto będą stanowić aktualizację obecnych przepisów dotyczących prywatności w internecie w celu uwzględnienia nowych form komunikacji w internecie.

Nowe przepisy dotyczące prywatności w internecie idą w parze z innymi inicjatywami UE mającymi na celu zapewnienie prywatności w internecie. Na przykład ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) gwarantuje, że dane osobowe mogą być gromadzone wyłącznie na ściśle określonych warunkach i w prawnie uzasadnionych celach.

Lepszy internet dla dzieci

Około jednej trzeciej użytkowników internetu stanowią dzieci. Dzieci mają dostęp do treści online w coraz młodszym wieku.

Chociaż internet zapewnia doskonałe możliwości uczenia się i rozwijania kreatywności, istnieją również zagrożenia z nim związane. Dzieci mogą być narażone na fałszywe informacje, cyberprzemoc, naruszenia prywatności, szkodliwe treści i nagabywanie dla celów seksualnych.

UE zainicjowała strategię na rzecz lepszego internetu dla dzieci w celu wprowadzenia konkretnych środków dla młodzieży korzystającej z internetu.

Aby stworzyć lepszy internet dla dzieci, Komisja wyznaczyła następujące cele:

  • zachęcanie do oferowania bardziej kreatywnych i edukacyjnych treści dla dzieci,
  • zwiększanie świadomości i upodmiotowienia dzięki umiejętnościom cyfrowym i kursom bezpieczeństwa online,
  • stworzenie bezpiecznego otoczenia dzięki ustawieniom prywatności dostosowanym do wieku i kontroli rodzicielskiej,
  • zwalczanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie.

Aktualności

Podobne tematy

Szczegółowe wyjaśnienia

Prywatność cyfrowa

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych pomagają zapewnić obywatelom UE prywatność cyfrową.