Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Súkromie a bezpečnosť na internete

Spoločné pravidlá EÚ zaručujú vysokú úroveň súkromia na internete. EÚ je odhodlaná zaistiť bezpečnosť občanov, a najmä detí na internete.

    Skupina ľudí na notebookoch, telefónoch a tabletoch s ikonami ochrany súkromia online okolo nich

© Image by metamorworks - iStock Getty Images

Súkromie na internete

Vždy, keď ideme na internet, zverujeme naše osobné informácie webovým stránkam, ktoré používame, a poskytovateľom internetu. Tieto informácie môžu obsahovať naše mená a kontaktné údaje, informácie o tom, čo máme a nemáme radi, alebo informácie o kreditných kartách.

Pravidlá platné v celej EÚ môžu pomôcť chrániť naše údaje pri surfovaní na internete. EÚ v súčasnosti rokuje o nových pravidlách ochrany súkromia, na základe ktorých sa vybuduje dôvera a bezpečnosť v online prostredí pre digitálne desaťročie. Tieto pravidlá nám umožnia väčšiu kontrolu nad našimi údajmi a zariadeniami. Rovnako sa nimi aktualizujú súčasné pravidlá o súkromí na internete, aby zahŕňali nové formy komunikácie online.

Nové pravidlá o súkromí na internete idú ruka v ruke s ďalšími iniciatívami EÚ na zabezpečenie nášho súkromia online. Napríklad všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) zabezpečuje, aby sa naše osobné údaje mohli zhromažďovať len za prísnych podmienok a na legitímne účely.

Lepší internet pre deti

Približne tretina používateľov internetu sú deti. Deti majú prístup k online obsahu v čoraz mladšom veku.

Hoci internet poskytuje vynikajúce príležitosti na online vzdelávanie a tvorivosť, existujú aj riziká. Deti môžu byť vystavené falošným správam, kybernetickému šikanovaniu, narušeniu súkromia, škodlivému obsahu a groomingu.

EÚ spustila svoju Stratégiu vytvárania lepšieho internetu pre deti s cieľom zaviesť osobitné opatrenia pre mladých ľudí, keď sú online.

S cieľom vytvoriť lepší internet pre deti si Komisia stanovila tieto ciele:

  • podpora kreatívnejšieho a vzdelávacieho obsahu pre deti,
  • podpora informovanosti a posilnenie postavenia prostredníctvom digitálnej gramotnosti a kurzov bezpečnosti na internete,
  • vytvorenie bezpečného prostredia prostredníctvom nastavení ochrany súkromia primeraných veku a rodičovskej kontroly,
  • boj proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí online.

 

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Hlbší pohľad

Digitálne súkromie

Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách a všeobecné nariadenie o ochrane údajov pomáhajú občanom EÚ zabezpečiť digitálne súkromie.