Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Protecția vieții private și siguranța online

Normele comune ale UE garantează un nivel ridicat de confidențialitate online. UE și-a luat angajamentul de a garanta siguranța cetățenilor, și în special a copiilor, în mediul online

    A group of people on laptops, phones and tablets with online privacy icons around them

© Image by metamorworks - iStock Getty Images

Confidențialitatea și comunicațiile electronice

Ori de câte ori intrăm pe internet, ne încredințăm informațiile cu caracter personal site-urilor pe care le folosim și societăților care ne furnizează internetul. Aceste informații pot varia de la numele și datele noastre de contact, la ce ne place și ce nu ne place, până la informațiile privind cardul de credit.

Normele la nivelul UE pot contribui la protejarea datelor noastre atunci când navigăm pe internet. În prezent, UE discută despre noi norme privind protecția vieții private care ne sporesc încrederea și gradul de siguranță în mediul online în vederea deceniului digital. Normele ne vor conferi un control mai mare asupra datelor și dispozitivelor noastre. De asemenea, acestea vor actualiza normele actuale privind viața privată și comunicațiile electronice pentru a acoperi noile forme de comunicare online.

Noile forme privind viața privată și comunicațiile electronice merg mână în mână cu alte inițiative ale UE pentru a ne asigura confidențialitatea online. De exemplu, Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD) garantează că datele noastre cu caracter personal pot fi colectate numai în condiții stricte și în scopuri legitime.

Un internet mai bun pentru copii

Aproximativ unul din trei utilizatori de internet este minor. Copiii au acces la conținutul online la vârste din ce în ce mai mici.

Dești internetul prezintă o serie de posibilități excelente de învățare și creativitate, acesta comportă și riscuri. Copiii pot fi expuși știrilor false, hărțuirii cibernetice, încălcărilor vieții private, conținutului dăunător și racolării în scopuri sexuale.

UE și-a lansat Strategia pentru un internet mai bun pentru copii cu scopul de a introduce măsuri specifice pentru tineri în mediul online.

Pentru a crea un internet mai bun pentru copii, Comisia a stabilit următoarele obiective:

  • încurajarea unui conținut mai creativ și mai educativ pentru copii;
  • promovarea sensibilizării și a responsabilizării prin alfabetizare digitală și cursuri online de siguranță;
  • crearea unui mediu sigur prin setări de confidențialitate adecvate vârstei și controale părintești;
  • combaterea abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor în mediul online.

 

Latest News

Conținut asociat

Aprofundați subiectul

Confidențialitate digitală

Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice și Regulamentul general privind protecția datelor contribuie la asigurarea vieții private digitale pentru cetățenii UE.