Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie

De EU-aanpak van kunstmatige intelligentie richt zich op excellentie en vertrouwen, met als doel onderzoek en industriële capaciteit te stimuleren en tegelijkertijd de veiligheid en de grondrechten te waarborgen.

    Digitaal brein

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

 

De manier waarop we Artificial Intelligence (AI) benaderen, zal de wereld bepalen die we in de toekomst leven. Om een veerkrachtig Europa voor het digitale decennium te helpen opbouwen, moeten mensen en bedrijven kunnen profiteren van de voordelen van AI terwijl ze zich veilig en beschermd voelen.

De Europese AI-strategie is erop gericht van de EU een hub van wereldklasse voor KI te maken en ervoor te zorgen dat AI mensgericht en betrouwbaar is. Een dergelijke doelstelling vertaalt zich in de Europese aanpak van excellentie en vertrouwen door middel van concrete regels en acties.

In april 2021 heeft de Commissie haar AI-pakket gepresenteerd, met inbegrip van:

Een Europese aanpak van excellentie op het gebied van AI

Het bevorderen van excellentie op het gebied van KI zal het potentieel van Europa om wereldwijd te concurreren versterken.

De EU zal dit bereiken door:

  1. de ontwikkeling en toepassing van AI in de EU mogelijk te maken;
  2. van de EU de plaats maken waar KI gedijt van het laboratorium tot de markt;
  3. ervoor zorgen dat AI voor mensen werkt en een kracht voor goed is in de samenleving;
  4. het opbouwen van strategisch leiderschap in high-impact sectoren.

De Commissie en de lidstaten zijn overeengekomen om excellentie op het gebied van AI te stimuleren door de krachten te bundelen op het gebied van beleid en investeringen. In de evaluatie van het gecoördineerde plan voor KI 2021 wordt een visie geschetst om prioriteiten te versnellen, te handelen en af te stemmen op het huidige Europese en mondiale AI-landschap en AI-strategie in werking te stellen.

Het maximaliseren van middelen en het coördineren van investeringen is een cruciaal onderdeel van AI-excellentie. Via de programma’s Horizon Europaen Digitaal Europa wil de Commissie jaarlijks 1 miljard euro investeren in AI. Het zal extra investeringen van de particuliere sector en de lidstaten mobiliseren om in de loop van het digitale decennium een jaarlijks investeringsvolume van 20 miljard EUR te bereiken.

De faciliteit voor herstel en veerkracht stelt 134 miljard euro beschikbaar voor digitaal. Dit zal een game-changer zijn, waardoor Europa zijn ambities kan versterken en een wereldleider kan worden in de ontwikkeling van geavanceerde, betrouwbare AI.

Toegang tot data van hoge kwaliteit is een essentiële factor bij het bouwen van hoogwaardige, robuuste AI-systemen. Initiatieven zoals de EU-strategie voor cyberbeveiliging, de wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten, en de wet inzake gegevensbeheer bieden de juiste infrastructuur voor de bouw van dergelijke systemen.

Een Europese benadering van vertrouwen in AI

Het bouwen van betrouwbare AI zal een veilige en innovatievriendelijke omgeving creëren voor gebruikers, ontwikkelaars en operators.

De Commissie heeft drie onderling samenhangende juridische initiatieven voorgesteld die zullen bijdragen tot de opbouw van betrouwbare KI:

  1. een Europees rechtskader voor KI om de grondrechten en veiligheidsrisico’s die specifiek zijn voor de KI-systemen aan te pakken;
  2. een kader voor civiele aansprakelijkheid — aanpassing van aansprakelijkheidsregels aan het digitale tijdperk en AI;
  3. een herziening van de sectorale veiligheidswetgeving ( bv. machineverordening, richtlijn algemene productveiligheid).

Europees voorstel voor een rechtskader voor KI

De Commissie wil de risico’s van specifieke toepassingen van KI aanpakken door middel van een reeks aanvullende, evenredige en flexibele regels. Deze regels zullen Europa ook een leidende rol geven bij het vaststellen van de mondiale goudstandaard.

Dit kader geeft AI-ontwikkelaars, -aanbieders en -gebruikers de duidelijkheid die ze nodig hebben door alleen te interveniëren in die gevallen waarin de bestaande nationale en EU-wetgeving niet van toepassing is. Het rechtskader voor KI stelt een duidelijke, gemakkelijk te begrijpen aanpak voor, op basis van vier verschillende risiconiveaus: onaanvaardbaar risico, hoog risico, beperkt risico en minimaal risico.

Belangrijke mijlpalen

  1.  

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Artificiële intelligentie

De EU streeft ernaar betrouwbare artificiële intelligentie op te bouwen waarin mensen op de eerste plaats staan.

Zoek verder

Gecoördineerd plan voor artificiële intelligentie

Het gecoördineerde plan voor artificiële intelligentie heeft tot doel investeringen in AI te versnellen, AI-strategieën en -programma’s te ontwikkelen en het AI-beleid op elkaar af te stemmen om versnippering in Europa te voorkomen.

De Europese AI-alliantie

De Europese AI Alliance is een initiatief van de Europese Commissie om een open beleidsdialoog over kunstmatige intelligentie tot stand te brengen. Sinds de lancering in 2018 heeft de AI Alliance ongeveer 6000 belanghebbenden betrokken door middel van regelmatige evenementen...

Zie ook

Taaltechnologieën

Taaltechnologieën, ook wel bekend als natuurlijke-taalverwerking (NLP), maken het Europese digitale decennium voor iedereen toegankelijk.

Robotica

De EU bevordert actief onderzoek, het scheppen van banen en innovatie door middel van betere en veiligere robots, met behoud van ethische aspecten van de geboekte vooruitgang.

Gerelateerde inhoud