Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Fact Pages

Data |
Data Act wyjaśnione

Kompleksowy przegląd ustawy o danych, w tym jej celów i sposobu jej funkcjonowania w praktyce.

International relations |
Rada UE-USA ds. Handlu i Technologii (2021–2024)

Rada ds. Handlu i Technologii UE-USA służy Stanom Zjednoczonym i Unii Europejskiej jako forum koordynacji podejść do kluczowych globalnych kwestii handlowych, gospodarczych i technologicznych oraz pogłębiania transatlantyckich stosunków handlowych i gospodarczych w oparciu o te wspólne wartości.

Chips Act |
Europejski akt w sprawie czipów: Bezpieczeństwo dostaw i odporność

Filar II europejskiego aktu w sprawie czipów ustanawia ramy zapewniające bezpieczeństwo dostaw i odporność unijnego sektora półprzewodników poprzez przyciąganie inwestycji i zwiększanie zdolności produkcyjnych w zakresie produkcji, zaawansowanych opakowań, testowania i montażu.

Chips Act |
Europejski akt w sprawie czipów: Inicjatywa Chips for Europe

Filar I europejskiego aktu w sprawie czipów ustanawia inicjatywę w zakresie czipów dla Europy, której celem jest wspieranie budowania zdolności technologicznych i innowacji w Unii poprzez zlikwidowanie luki między zaawansowanymi zdolnościami badawczymi i innowacyjnymi Unii a ich przemysłowym wykorzystaniem.