Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Decyzja Komisji ustanawiająca Europejski Urząd ds. Sztucznej Inteligencji

W ramach Komisji ustanowione zostanie Europejskie Biuro ds. Sztucznej Inteligencji w ramach struktury administracyjnej Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii i podlegające jego rocznemu planowi zarządzania.

Europejski Urząd ds. Sztucznej Inteligencji powinien działać zgodnie z wewnętrznymi procesami Komisji, a jego ustanowienie nie powinno wpływać na uprawnienia i kompetencje właściwych organów krajowych oraz organów i jednostek organizacyjnych Unii w zakresie nadzoru nad systemami sztucznej inteligencji, jak przewidziano w przyszłym rozporządzeniu ustanawiającym zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji i innych sektorowych przepisów Unii. Pozostaje to bez uszczerbku dla funkcji innych departamentów Komisji w ich odpowiednich obszarach odpowiedzialności oraz funkcji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Europejski Urząd ds. Sztucznej Inteligencji powinien wykonywać swoje zadania, w szczególności w zakresie wydawania wytycznych, w sposób, który nie powiela działań odpowiednich organów i jednostek organizacyjnych Unii na mocy przepisów sektorowych.

Więcej informacji na temat:

Pliki do pobrania

Commission Decision Establishing the European AI Office
Pobierz