Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Zaawansowane technologie cyfrowe

UE przyspiesza rozwój i wdrażanie zaawansowanych technologii, tak aby obywatele i przedsiębiorstwa mogli w pełni korzystać z potencjału świata cyfrowego.

    evocation of blockchain

© iStock Getty Images Plus - ismagilov

Wraz z nadejściem cyfrowej dekady pojawia się wiele nowych technologii, a każda z nich może zmienić nasze życie. Trzy kluczowe dla przyszłości Europy zaawansowane technologie to internet rzeczy, łańcuch bloków i internet nowej generacji.

Internet rzeczy łączy świat fizyczny ze środowiskiem cyfrowym, w którym przedmioty podłączone do internetu zgłaszają swój status i informują o otaczającym je środowisku. Przykładowo, z inteligentnego zegarka można korzystać do monitorowania stanu zdrowia lub sprawności fizycznej, a z telefonu sprawdzić, czy system alarmowy w domu jest włączony, a drzwi są zamknięte na klucz. Jest to możliwe dzięki internetowi rzeczy.

Internet rzeczy przynosi również korzyści na wielką skalę: przemysł wykorzystuje internet rzeczy do usprawnienia funkcjonowania fabryk; czujniki na polach gromadzą dane, które pomagają rolnikom w podejmowaniu lepszych decyzji; całe miasta mogą zostać wyposażone w czujniki i monitory, co pozwoli im stać się inteligentnymi miastami.

UE współpracuje z przemysłem, organizacjami i środowiskiem akademickim w celu osiągnięcia wszystkich tych celów, ale jej ambicje sięgają dalej. Wizję Unii dotyczącą internetu rzeczy można nakreślić w trzech obszarach:

  1. sprawnie funkcjonujący ekosystem internetu rzeczy umożliwiający wspieranie innowacji
  2.  ukierunkowane na człowieka podejście gwarantujące poszanowanie w ramach internetu rzeczy wartości UE i zapewnienie podmiotowości jej obywateli
  3.  jednolity rynek internetu rzeczy, dzięki któremu ludzie i przedmioty mogą łączyć się z internetem z dowolnego miejsca w UE.

Internet rzeczy pomaga łączyć świat fizyczny i cyfrowy, a łańcuch bloków zapewnia bezpieczeństwo tego drugiego.

Większość osób wie, że łańcuch bloków jest technologią stanowiącą podstawę bitcoina, pierwszej na świecie wirtualnej waluty czyli tzw. kryptowaluty. Oprócz kryptowalut łańcuch bloków ma jednak wiele zastosowań, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników w sieci. Z technologii łańcucha bloków można korzystać do weryfikacji tożsamości w internecie, przekazywania ważnych danych, głosowania w wyborach i bezpiecznego monitorowania łańcuchów dostaw.

Łańcuch bloków można uznać za rodzaj bazy danych, w której wpisy są dodawane na stałe jako „bloki”, a powstały w ten sposób „łańcuch” nie może zostać w żaden sposób złamany ani zmieniany. Uzyskany w ten sposób „łańcuch bloków” jest stałym, zweryfikowanym zapisem. Łańcuch bloków przekazuje dane pochodzące z transakcji wszystkim użytkownikom, tak więc nie są one przechowywane w jednym miejscu. Oznacza to, że nie trzeba ufać centrum administrowania danymi i nie ma pojedynczego punktu, w którym może nastąpić awaria.

UE jest zaangażowana we wspieranie rozwoju technologii łańcucha bloków, tak aby obywatele mogli czerpać z niej korzyści we wszystkich wymienionych dziedzinach i nie tylko, tak aby Europa mogła stać się światowym liderem w tym zakresie.

Podejście UE do zaawansowanych technologii jest podejściem ukierunkowanym na człowieka, a naczelnym pytaniem jest w jaki sposób technologie te ułatwią życie. Takie samo podejście przyjmuje się przy dyskusji na temat przyszłości internetu.

Internet odgrywa w naszym życiu ogromną rolę. Rola ta zwiększyła się w czasie pandemii COVID-19, kiedy to wiele osób korzystało z internetu do pracy, robienia zakupów i utrzymywania kontaktów z bliskimi.

W miarę rozwoju internetu UE musi zadbać o to, by środowisko cyfrowe zapewniało poszanowanie najważniejszych wartości i odpowiadało potrzebom społeczeństwa. Chcemy, aby internet był dostępny dla wszystkich użytkowników, niezależnie od języka, jakim się posługują, lub ich ewentualnej niepełnosprawności.

Chcemy, aby internet przyczynił się do zwiększenia zaangażowania użytkowników w społeczeństwo i gospodarkę oraz ich udziału w polityce i społecznościach. Chcemy, aby internet gwarantował bezpieczeństwo danych.

W związku z tym uruchomiliśmy inicjatywę „internet nowej generacji”. Celem tej inicjatywy jest zadbanie o to, by rozwój technologii i świata cyfrowego przyczyniał się do zwiększenia ukierunkowania internetu na człowieka.

Inicjatywa ta oferuje również możliwości finansowania takich technologii jak łańcuch bloków, internet rzeczy i narzędzia wielojęzyczne. Technologie te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju bezpieczniejszego, bardziej otwartego i opartego na szacunku internetu.

Aktualności

Podobne tematy

Szczegółowe wyjaśnienia

Strategia blockchain

UE chce być liderem w dziedzinie technologii blockchain, stając się innowatorem w dziedzinie blockchain i domem dla znaczących platform, aplikacji i firm.