Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Strategia blockchain

UE chce być liderem w dziedzinie technologii blockchain, stając się innowatorem w dziedzinie blockchain i domem dla znaczących platform, aplikacji i firm.

Digital EXPLORERS – Blockchain – co w nim jest dla Ciebie?

fix-empty

Technologia blockchain pozwala osobom i organizacjom, które nie znają się nawzajem lub nie ufają, na wspólne uzgadnianie i trwałe rejestrowanie informacji bez upoważnienia stron trzecich. Tworząc zaufanie do danych w sposób, który wcześniej nie był możliwy, blockchain może zrewolucjonizować sposób, w jaki dzielimy się informacjami i przeprowadzamy transakcje online.

Strategia Komisji Europejskiej ma na celu osiągnięcie tych celów. Chce wspierać „złoty standard” dla technologii blockchain w Europie, który uwzględnia europejskie wartości i ideały w swoich ramach prawnych i regulacyjnych.

Ten „złoty standard” dla blockchain obejmuje:

 • Zrównoważenie środowiskowe: Technologia blockchain powinna być zrównoważona i energooszczędna.
 • Ochrona danych: Technologia blockchain powinna być zgodna z silnymi europejskimi przepisami o ochronie danych i prywatności oraz, w miarę możliwości, wspierać je.
 • Cyfrowa tożsamość: Technologia blockchain powinna respektować i wzmacniać zmieniające się europejskie ramy tożsamości cyfrowej. Obejmuje to zgodność z przepisami dotyczącymi podpisu elektronicznego, takimi jak eIDAS, oraz wspieranie rozsądnych, pragmatycznych zdecentralizowanych i suwerennych ram tożsamości.
 • Cyberbezpieczeństwo: Technologia blockchain powinna być w stanie zapewnić wysoki poziom cyberbezpieczeństwa.
 • Interoperacyjność: Łańcuchy bloków powinny być interoperacyjne między sobą i ze starszymi systemami w świecie zewnętrznym.

Elementy strategii Komisji Europejskiej dotyczącej łańcucha bloków

Komisja Europejska zdecydowanie popiera blockchain na frontach politycznych, prawnych i regulacyjnych oraz finansujących. Najważniejsze elementy strategii blockchain to:

 • Stworzenie ogólnoeuropejskiego łańcucha bloków usług publicznych: Europejski sektor publiczny odgrywa kluczową rolę w łańcuchu bloków, budując własną infrastrukturę blockchain. Z czasem obejmie to interoperacyjność z platformami sektora prywatnego. Europejskie partnerstwo Blockchain urzeczywistnia tę wizję. Jest to wspólny wysiłek wszystkich 27 państw UE, Norwegii, Liechtensteinu i Komisji Europejskiej. Rezultatem jest Europejska Infrastruktura Usług Blockchain (EBSI), która wejdzie do produkcji w 2021 roku.
 • Promowanie pewności prawa: Komisja uznaje znaczenie pewności prawa i jasnego systemu regulacyjnego w obszarach związanych z aplikacjami opartymi na blockchain. Obecnie opracowuje ona proinnowacyjne ramy prawne w dziedzinie aktywów cyfrowych (tokenizacji) i inteligentnych umów, które chronią konsumentów i zapewniają przedsiębiorstwom pewność prawa. Komisja zdecydowanie popiera ogólnoeuropejskie ramy i ma nadzieję uniknąć fragmentacji przepisów prawnych i regulacyjnych. Niedawno opublikował wniosek dotyczący regulacji aktywów kryptograficznych, aktualizacji zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy dla kryptoaktywów i stworzenia ogólnoeuropejskiej piaskownicy regulacyjnej dla innowacyjnych rozwiązań blockchain. Miało to na celu zwiększenie inwestycji oraz zapewnienie ochrony konsumentów i inwestorów.
 • Zwiększenie finansowania badań naukowych i innowacji: UE zapewnia finansowanie badań naukowych i innowacji w zakresie łańcucha bloków poprzez dotacje i wspieranie inwestycji. Dotacje przyznawane są w ramach programu „Horyzont”. W latach 2016–2019 Komisja przekazała około 180 mln EUR w formie dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”. W ramach programu „Horyzont Europa” przewiduje się znaczny budżet na dalsze dotacje. Komisja wspiera inwestycje w startupy i projekty blockchain za pośrednictwem nowego funduszu inwestycyjnego sztucznej inteligencji (AI) i Blockchain, który inwestuje w fundusze venture capital ukierunkowane na startupy AI i blockchain oraz przedsięwzięcia na wczesnym etapie.
 • Promowanie łańcucha bloków na rzecz zrównoważonego rozwoju: UE uznaje potencjał łańcucha bloków i wspiera wykorzystanie technologii blockchain do wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania zmianie klimatu i wspierania Europejskiego Zielonego Nowego Ładu. 
 • Wspieranie interoperacyjności i norm: Komisja mocno wierzy w znaczenie norm w promowaniu technologii blockchain. Jest zaangażowany w prace ISO TC 307, ETSI ISG PDL, CEN-CENELEC JTC19 i IEEE oraz ITU-T w zakresie blockchain, i chce współpracować ze wszystkimi odpowiednimi organami na całym świecie, takimi jak INATBA (patrz poniżej). 
 • Wspieranie rozwoju umiejętności blockchain: Istnieją inicjatywy ukierunkowane na rozwój umiejętności, aby zapewnić dostępność potrzebnych umiejętności na wysokim poziomie. 
  • Program „Cyfrowa Europa” zapewnia strategiczne finansowanie w celu sprostania tym wyzwaniom i wspiera rozwój zasobu utalentowanych ekspertów cyfrowych. Program „Cyfrowa Europa”, dysponując łącznym budżetem w wysokości 580 mln EUR na umiejętności cyfrowe w ciągu 7 lat, zacieśnia współpracę między państwami członkowskimi UE a zainteresowanymi stronami w zakresie umiejętności cyfrowych i miejsc pracy. 17 listopada 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła pierwszy zestaw zaproszeń do składania wniosków w ramach programu „Cyfrowa Europa”.
  • Jako sojusz na rzecz umiejętności sektorowych finansowany w ramach programu Erasmus+, CHAISE zajmuje się rosnącym zapotrzebowaniem na umiejętności blockchain w całej Europie. Główną misją projektu CHAISE jest opracowanie strategicznego podejścia do rozwoju umiejętności blockchain w Europie, a także dostarczanie przyszłościowych rozwiązań szkoleniowych w celu rozwiązania problemu niedoboru umiejętności blockchain oraz reagowania na obecne i przyszłe potrzeby europejskich pracowników Blockchain.
 • Interakcja ze społecznością: Komisja współpracuje z sektorem prywatnym, środowiskiem akademickim i społecznością blockchain przede wszystkim za pośrednictwem dwóch organów:
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Zaufanych Aplikacji Blockchain (INATBA), partnerstwo publiczno-prywatne mające na celu połączenie krajów UE z sektorem prywatnym i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak środowisko akademickie, w celu rozwoju ekosystemu blockchain w Europie. INATBA promuje interoperacyjność technologii blockchain i dobre zarządzanie oraz działa jako rozmówca rządów i organów międzynarodowych. 
  • Europejskie Obserwatorium i Forum Blockchain, które jest projektem pilotażowym finansowanym przez Parlament Europejski. Jego celem jest łączenie wiedzy specjalistycznej w celu identyfikacji i monitorowania inicjatyw i trendów blockchain na całym świecie w celu stworzenia kompleksowego, publicznie dostępnego źródła wiedzy o blockchain, które wspiera ekosystem blockchain w UE.  

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Zaawansowane technologie cyfrowe

UE przyspiesza rozwój i wdrażanie zaawansowanych technologii, tak aby obywatele i przedsiębiorstwa mogli w pełni korzystać z potencjału świata cyfrowego.

Szczegółowe wyjaśnienia

Standardy blockchain

Komisja Europejska odgrywa aktywną rolę w społeczności norm blockchain, angażując się i ściśle współpracując ze wszystkimi właściwymi organami na całym świecie.

Europejskie partnerstwo Blockchain

Europejskie Partnerstwo Blockchain (EBP) jest inicjatywą mającą na celu opracowanie strategii UE w zakresie blockchain i budowę infrastruktury blockchain dla usług publicznych.

Zobacz też