Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Digitalizacja przemysłu

Komisja Europejska wspiera przedsiębiorstwa w całej Europie dostosowując się do świata cyfrowego, koordynując inicjatywy, koncentrując inwestycje i zwiększając umiejętności.

    Skrzynie na taśmach przenośnikowych do obróbki

© iStock by Getty Images

Technologie cyfrowe napędzają nową rewolucję przemysłową. W miarę jak branże wkraczają w świat cyfrowy, możliwości wzrostu gospodarczego i zatrudnienia rosną.

Komisja Europejska chce, aby przedsiębiorstwa mogły w pełni wykorzystać te możliwości. Musi jednak również pomóc przedsiębiorstwom sprostać wyzwaniom związanym z przejściem do świata cyfrowego. Wyzwania te obejmują wzrost globalnej konkurencji, zmianę umiejętności potrzebnych na rynku pracy oraz różnice w szybkości cyfryzacji między sektorami, przedsiębiorstwami i regionami Europy.

Komisja określiła cztery obszary, na których należy się skupić, aby w pełni wykorzystać potencjał nowej rewolucji przemysłowej:

  1. innowacje cyfrowe dla wszystkich: Centra innowacji cyfrowych
  2. wzmocnienie przywództwa poprzez partnerstwa i platformy przemysłowe
  3. ramy regulacyjne dla ery cyfrowej
  4. przygotowanie Europejczyków do cyfrowej przyszłości

Plan Komisji dotyczący przemysłu nie tylko wspiera przedsiębiorstwa, ale poprawia jakość życia ludzi i środowiska. Wspiera projekty, które umożliwiają obywatelom UE kontrolę zużycia energii za pomocą inteligentnych urządzeń i które rozwijają autonomiczne, połączone z siecią samochody.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wspieranie przemysłu

UE wspiera przedsiębiorstwa w całej Europie w transformacji cyfrowej, koordynując inicjatywy, ukierunkowując inwestycje i zwiększając umiejętności.

Zobacz też

Start Europe

Startup Europe strengthens networking opportunities for deep tech scaleups and ecosystem builders to accelerate the growth of the European startup scene.

Platformy przemysłowe i wielkoskalowe piloty

Cyfrowe platformy przemysłowe mają kluczowe znaczenie dla uczynienia Europy przodującą w transformacji cyfrowej, łącząc elementy technologiczne z zastosowaniami przemysłowymi.