Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Stworzenie ekosystemu cyfrowego inteligentnego miasta

Komisja chce połączyć rozwiązania cyfrowe dla miast i poprawić ich oddziaływanie.

Dołącz, wzmocnij, utrzymaj

Ruch „Przyłącz się, wzmacniaji podtrzymuj” ma na celu wspieranie zwiększania skali interoperacyjnych, międzysektorowych i transgranicznych platform i rozwiązań cyfrowych w całej UE.

Ruch rozpoczął się pod prezydencją fińską i został sformalizowany w deklaracji podpisanej przez burmistrzów i przedstawicieli regionalnych z całej Europy. Kieruje nią organizacje takie jak EUROCITIES, Europejska Sieć Living Labs (ENoLL) oraz Open & Agile Smart Cities (OASC).

W 2020 r. powołana zostanie wielopoziomowa rada kierownicza ds. sprawowania rządów, aby poczynić postępy w realizacji zobowiązań zawartych w deklaracji.

Maksymalizacja wydajności i elastyczności

Interoperacyjność i normalizacja

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz inteligentnych miast i społeczności (EIP SCC) jest pierwszym krokiem w kierunku przyszłej polityki UE w zakresie miast.

W ramach EPI SCC udało się zgromadzić zainteresowane strony w sześciu klastrach działania i w ciągu siedmiu lat wygenerowano serię zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów latarni morskiej „Inteligentne miasta” w ramach programu „Horyzont 2020”. 

Dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie obejmują:

  • zaangażowanie około 110 miast w miejskich platformach danych i inteligentnych latarniach;
  • przewodnik ułatwiający podejmowanie decyzji przez decydentów, zawierający przewodnik dotyczący wdrażania i odpowiednich norm;
  • grupa branżowa zapewniająca wzorcowe zasady architektury i projektowania w celu umożliwienia przenośnych usług miejskich;
  • inteligentnego standardu żarówki i przewodnika ułatwiającego wprowadzanie na rynek więcej niż tylko światła ze strony decydentów;
  • wspieranie i ułatwianie rozwoju języka interoperacyjnego „Internet of Things” oraz standardu ESTI/OneM2M SAREF (Smart Appliances Reference ontology), umożliwiającego wymianę informacji na urządzeniach domowych z systemami zarządzania energią i inteligentną siecią.

Konsensus budowlany

Komisja Europejska pracowała nad osiągnięciem konsensusu we wszystkich swoich projektach dotyczących inteligentnych miast i z zadowoleniem przyjęła już pozytywne wyniki w zakresie inteligentnych sieci, efektywności energetycznej i cyfryzacji sektora wodnego.

W ramach grupy zadaniowej ds. inteligentnych sieci (współprzewodniczącej przez DG CNECT i DG ENER) Komisja zbadała potencjał i możliwy zakres wspólnego formatu wymiany danych dotyczących energii na szczeblu UE jako podstawy ram interoperacyjności.

Jeśli chodzi o efektywność energetyczną, Komisja pomogła określić wskaźnik gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci, który mierzy zdolność budynków do korzystania z technologii cyfrowych i systemów elektronicznych.

W ramach programu „Horyzont 2020” Komisja zainicjowała kilka projektów dotyczących TIK i efektywności wodnej. Rezultatem był plan działania, w którym określono działania, wyzwania, harmonogram i narzędzia wdrażania takich technologii.

Neutralne dla klimatu i inteligentne miasta

W ramach programu „Horyzont Europa” Komisja Europejska zainicjowała misję „Miasta neutralne dla klimatu i inteligentne miasta”.

Celem tej misji jest wspieranie miast, aby stały się bardziej odporne i inteligentniejsze poprzez wzmocnienie pozycji obywateli w zakresie cyfrowych innowacji społecznych i kształtowania polityki. Chcemy połączyć najlepsze praktyki z komponentami technologicznymi dla wielkoskalowych, transgranicznych, standardowych rozwiązań i infrastruktury cyfrowej.

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący programu „Cyfrowa Europa” obejmuje szeroko zakrojone wdrażanie interoperacyjnych rozwiązań dla miast i społeczności, które mają zostać przetestowane w ramach programu „Horyzont 2020”.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
UE inwestuje 216 mln euro w promowanie badań naukowych i innowacji w zakresie półprzewodników

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Półprzewodników (Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów) ogłosiło dziś ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków o wartości 216 mln euro w celu wsparcia inicjatyw w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie półprzewodników, mikroelektroniki i fotoniki. Ogłoszenie to jest następstwem pierwszej rundy zaproszeń do składania wniosków dotyczących innowacyjnych linii pilotażowych, ogłoszonej w listopadzie 2023 r., w ramach której zapewniono finansowanie unijne w wysokości 1,67 mld EUR.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Ponad 240 mln EUR na dalsze wsparcie infrastruktury łączności cyfrowej

Komisja ogłosiła trzeci zestaw zaproszeń do składania wniosków o wartości ponad 240 mln EUR w ramach komponentu cyfrowego instrumentu „Łącząc Europę”, aby wzmocnić wdrażanie ultraszybkiej, bezpiecznej i zrównoważonej infrastruktury cyfrowej.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Inteligentne miasta i społeczności

Komisja Europejska współpracuje z inteligentnymi miastami i społecznościami w celu sprostania lokalnym wyzwaniom, zapewnienia obywatelom lepszych usług i osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.