Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicație

Directiva privind accesibilitatea site-urilor web – rapoarte de monitorizare

Directiva privind accesibilitatea site-urilor web impune statelor membre să raporteze cu privire la rezultatele activităților lor de monitorizare o dată la trei ani. Statele membre au publicat rapoartele din prima perioadă de monitorizare pe site-urile lor naționale.

O echipă de patru persoane care analizează diagrame și diagrame pe o masă

Statele membre trebuie să informeze periodic Comisia Europeană cu privire la punerea în aplicare a Directivei privind accesibilitatea site-urilor web.

O dată la trei ani, acestea trebuie să publice un raport cu privire la rezultatele monitorizării și la activitățile de asigurare a respectării legislației. 

Primele astfel de rapoarte oficiale sunt legate între ele mai jos. Această listă va fi actualizată pe măsură ce Comisia primește notificări suplimentare.

Întrucât rapoartele sunt redactate și publicate de statele membre, Comisia nu este responsabilă pentru conținutul sau accesibilitatea acestora.

Vă rugăm să rețineți că rapoartele sunt redactate în limba (limbile) națională (naționale) a (ale) statelor membre. O traducere automată (*) în limba engleză este oferită pentru a facilita consultarea.

Următoarea serie de rapoarte este prevăzută pentru decembrie 2024.

Statele membre sunt enumerate mai jos în ordinea oficială a protocolului (ordinea alfabetică în limbile statelor membre).

Dacă găsiți informații incorecte, vă rugăm să contactați CNECT-WAD@ec.europa.eu

 • Belgia: FR, ȚĂRILE DE JOS, ÎN EN*
 • Bulgaria: BG Ă EN*
 • Cehia: CZ Ă EN*
 • În Danemarca: DK Ă EN*
 • Pentru Germania: ( *)DE IX/EN
 • Estonia: ET Ă RO*
 • Irlanda: RO
 • Grecia: EL EN*
 • Pentru Spania:  ES > EN*
 • Franța: încă nu este disponibil
 • Croația:  HR EN*
 • Pentru Italia: IT > EN*
 • Cipru: încă nu este disponibil
 • Letonia: LV ÎN LIMBA ENGLEZĂ*
 • Pentru Lituania: LT ÎN LIMBA ENGLEZĂ*
 • Luxemburg: RO 
 • Pentru Ungaria: HU ÎN LIMBA ROMÂNĂ EN*
 • Malta: RO
 • Țările de Jos: NL Ă EN*
 • Austria: ( *)Easy se citește după cum urmează: ( *)DE IX/EN
 • Pentru Polonia: PL EN*
 • Portugalia:  PT RO
 • România: RO > RO EN*
 • Slovenia: SL ′ RO RO
 • Pentru Slovacia: SK Ă EN*
 • Finlanda: FI EN*
  • Åland: DINCARE SĂ REIASĂ CĂ EN*
 • Suedia: DINCARE SĂ REIASĂ CĂ EN*
 • Regatul Unit * *: RO

(*) Traducerea automată este complet automatizată și nu implică nicio intervenție umană. Comisia Europeană nu garantează exactitatea și nu acceptă nicio răspundere pentru eventualele erori. Este posibil ca unele conținuturi (cum ar fi imaginile etc.) să nu fie traduse din cauza limitărilor tehnice ale sistemului.

Utilizarea traducerii automate pe Europa.eu

(* *) Acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană prevede o perioadă de tranziție care s-a încheiat la 31 decembrie 2020. În cursul perioadei de tranziție, dreptul Uniunii, cu câteva excepții, a fost aplicabil Regatului Unit și pe teritoriul acestuia.

Contributor

cnect-wad-team@ec.europa.eu