Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sprijinirea mass-mediei și a culturii digitale

Comisia promovează o abordare coerentă a politicilor în domeniul mass-mediei, care să acopere legislația privind serviciile mass-media și conservarea patrimoniului cultural european.

    Pictogramele de divertisment, cum ar fi filmul, muzica, site-urile web, e-mailul cad dintr-un ecran de telefon mobil

Comisia Europeană sprijină politicile în domeniul mass-mediei care le permit cetățenilor europeni să se bucure de experiențe coerente și interactive, permițându-le să acceseze orice conținut de oriunde din Europa.

O piață europeană unică a televiziunii are nevoie de un set minim de norme comune pentru sectorul audiovizual și pentru noul sector media, care să acopere aspecte precum publicitatea, promovarea operelor europene și protecția minorilor.

Comisia lucrează la o legislație care sprijină posibilitatea partajării de conținut în întreaga UE, precum și promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Europa. Se asigură că există un cadru de reglementare adecvat în ceea ce privește drepturile de autor, astfel încât toți cetățenii să poată beneficia pe deplin de marile oportunități oferite de o Europă digitală cu adevărat conectată.

În contextul platformelor și rețelelor de socializare, Comisia abordează diferitele provocări legate de știrile false și de dezinformarea online și de răspândirea conținutului ilegal.

Datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public, datele publice deschise sunt promovate și încurajate.

Digitalizarea patrimoniului cultural european al colecțiilor deținute de bibliotecile, arhivele, muzeele și arhivele audiovizuale ale Europei îl face accesibil și accesibil tuturor.

Cele mai recente știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Mass-media și cultura digitală

Comisia apără mass-media europeană și cultura digitală prin politici care să capaciteze cetățenii și să încurajeze pluralismul mass-mediei.

Aprofundați subiectul

Înțelegerea valorii unei societăți europene a jocurilor

Proiectul „Înțelegerea valorii unei societăți europene a jocurilor video” oferă informații despre numeroasele impacturi economice, culturale, financiare și sociale pe care jocurile video le au asupra societății noastre și modul în care această industrie influențează o serie de...

Citiți și

Lumi virtuale potrivite pentru oameni

Lumile virtuale, numite și metaverse, vor oferi oportunități, precum și provocări. Comisia se va asigura că acestea reflectă valorile și drepturile fundamentale ale UE și va încuraja inovarea pentru întreprinderi.

Servicii audiovizuale și mass-media

În aceste zile ne putem uita la programele noastre preferate nu doar la televizor, ci și online. Aceste spectacole fac obiectul normelor pieței unice.

Patrimoniul cultural digital

Patrimoniul cultural evoluează rapid datorită tehnologiilor digitale. Impulsul este acum de a ne păstra patrimoniul cultural și de a-l aduce în acest deceniu digital.

Drepturi de autor

Comisia Europeană adaptează normele UE privind drepturile de autor la noile comportamente ale consumatorilor într-o Europă care își valorifică diversitatea culturală.

Libertatea și pluralismul mass-mediei

Uniunea Europeană susține libertatea și pluralismul mass-mediei ca piloni ai democrației moderne și catalizatori ai dezbaterilor libere și deschise.