Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Ročník Dňa bezpečnejšieho internetu: zlepšenie a bezpečnosť internetu pre deti a mladých ľudí

Začiatkom tohto týždňa Komisia oslávila 20. ročník Dňa bezpečnejšieho internetu, ktorého cieľom bolo posilniť postavenie detí a mladých ľudí na celom svete, aby mohli digitálne technológie využívať bezpečne a zodpovednejšie.

poster showing a character in the format of a smartphone, with a festive hat and pointing to a firework with 2Oth edition written on it - text shows Safer Internet Day 2023 - Together for a better internet

European Commission

Pri tejto príležitosti uverejnila svoju verziu stratégie Lepší internet pre deti, ktorá je vhodná pre deti, vo všetkých úradných jazykoch EÚ a v ukrajinčine. Popri online hre o digitálnych zásadách vydala aj verziu vyhlásenia o digitálnych zásadách zohľadňujúcu potreby detí, aby sa deti a dospievajúci mohli dozvedieť o svojich právach v digitálnom svete.

V EÚ žije približne 80 miliónov ľudí mladších ako 18 rokov. V uplynulom roku EÚ zaviedla niekoľko nástrojov, ktoré zahŕňajú opatrenia na ochranu a posilnenie postavenia mladých ľudí na internete. Patrí medzi ne Európska deklarácia o digitálnych právach a zásadách, ktorá obsahuje osobitné záväzky týkajúce sa detí online. V decembri 2022 ho podpísali predsedovia Komisie, Európskeho parlamentu a Rady. Okrem toho sa v akte o digitálnych službách, ktorý nadobudol účinnosť v novembri 2022, zavádzajú prísne pravidlá na ochranu súkromia, bezpečnosti a ochrany maloletých osôb a európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti (BIK+) zlepší digitálne služby primerané veku a prispeje k zabezpečeniu toho, aby každé dieťa bolo chránené, posilnené a rešpektované online.

Podpredsedníčka pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica v tejto súvislosti uviedla: 

Pri celej našej práci sa snažíme zabezpečiť, aby sa práva detí uplatňovali online, keďže sa uplatňujú offline. Spájame sily a nápady na lepší a bezpečnejší internet s rovnakými príležitosťami a zaujímavými objavmi pre každé dieťa. Pomáhame budovať digitálne a mediálne zručnosti detí a dospievajúcich spolu s nimi s cieľom zabezpečiť, aby boli v plnej miere a rovnocenne začlenení do digitálnej transformácie v EÚ a na celom svete.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton uviedol:

Po 20 ročníkoch Dňa bezpečnejšieho internetu musí byť EÚ veľa hrdí. Vytvorila súbor nástrojov na posilnenie postavenia a ochranu detí a dospievajúcich v celej EÚ a na zabezpečenie toho, aby bola ďalšia generácia digitálne spôsobilá a sebaistá. Budeme naďalej spoločne pracovať na lepšom internete vrátane kódexu správania týkajúceho sa koncepcie primeranej veku, ktorý čoskoro začneme.

Videopríhovory pri príležitosti 20. výročia Dňa bezpečnejšieho internetu: