Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia vyzýva občanov a organizácie, aby sa podelili o svoje názory na Európsky akt o kybernetickej odolnosti

Komisia začala verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory a skúsenosti všetkých príslušných strán v súvislosti s pripravovaným Európskym aktom o kybernetickej odolnosti.

Glowing futuristic background with lock on digital integrated circuit

iStock photo Getty Images plus

Cieľom aktu, ktorý prvýkrát oznámila predsedníčka von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie v septembri 2021, je stanoviť spoločné pravidlá kybernetickej bezpečnosti pre digitálne produkty a súvisiace služby, ktoré sa uvádzajú na trh v celej Európskej únii. Výsledky verejnej konzultácie budú podkladom pre legislatívny návrh Komisie, ktorý sa očakáva v druhej polovici tohto roka.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol:

Na to, aby sme čelili dnešným rôznorodým a sofistikovaným kybernetickým útokom, potrebujeme vyspelé technológie, bezpečnú infraštruktúru a intenzívnejšiu operačnú spoluprácu, ako aj spoločný prístup k referenčným hodnotám kybernetickej bezpečnosti pre produkty a služby. Tešíme sa na príspevky od všetkých zainteresovaných občanov a organizácií, ktoré nám pomôžu formovať nový akt o kybernetickej odolnosti, ktorý sa stane kľúčovou súčasťou európskeho strategického, politického a legislatívneho rámca v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Akt o kybernetickej odolnosti doplní existujúci legislatívny rámec EÚ, ktorý zahŕňa smernicu o bezpečnosti sietí a informačných systémov (smernica NIS) a akt o kybernetickej bezpečnosti, ako aj budúcu smernicu o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii (NIS 2), ktorú Komisia navrhla v decembri 2020. Verejná konzultácia bude otvorená na nasledujúcich 10 týždňov, t. j. do 25. mája 2022. Komisia okrem toho uverejnila výzvu na predloženie dôkazov s cieľom vytvoriť prehľad o aktuálne zistených problémoch a možných spôsoboch ich riešenia. Výzva na predloženie dôkazov bude otvorená na pripomienkovanie súbežne s verejnou konzultáciou, a to aj počas 10 týždňov.

Podrobnejšie informácie o verejnej konzultácii