Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Comisia invită cetățenii și organizațiile să își împărtășească opiniile cu privire la Actul european privind reziliența cibernetică

Comisia a lansat o consultare publică pentru a colecta opiniile și experiențele tuturor părților relevante cu privire la viitorul Act european privind reziliența cibernetică.

Glowing futuristic background with lock on digital integrated circuit

iStock photo Getty Images plus

Anunțat pentru prima dată de președinta von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii din septembrie 2021, actul urmărește să stabilească norme comune în materie de securitate cibernetică pentru produsele digitale și serviciile asociate care sunt introduse pe piață în întreaga Uniune Europeană. Rezultatele consultării publice vor contribui la propunerea legislativă a Comisiei, care este așteptată în a doua jumătate a acestui an.

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat:

Pentru a face față atacurilor cibernetice diverse și sofisticate de astăzi, avem nevoie de tehnologie avansată, de o infrastructură securizată și de o cooperare operațională sporită, precum și de o abordare comună privind criteriile de referință în materie de securitate cibernetică pentru produse și servicii. Așteptăm cu interes să primim contribuții din partea tuturor cetățenilor și organizațiilor interesate pentru a ne ajuta să modelăm noul Act privind reziliența cibernetică, care va deveni o parte esențială a cadrului strategic, de politică și legislativ european în materie de securitate cibernetică.

Legea privind reziliența cibernetică va completa cadrul legislativ existent al UE, care include Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice ( Directiva NIS) și Regulamentul privind securitatea cibernetică, precum și viitoarea Directivă privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune (NIS 2), pe care Comisia a propus-o în decembrie 2020. Consultarea publică va fi deschisă pentru următoarele 10 săptămâni, până la 25 mai 2022. În plus, Comisia a publicat o cerere de contribuții pentru a crea o imagine de ansamblu a problemelor identificate în prezent și a posibilelor modalități de soluționare a acestora. Cererea de contribuții va fi deschisă pentru observații în paralel cu consultarea publică, tot timp de 10 săptămâni.

Mai multe detalii privind consultarea publică