Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията приканва гражданите и организациите да споделят своите виждания относно Европейския законодателен акт за киберустойчивост

Комисията започна обществена консултация, за да събере мненията и опита на всички заинтересовани страни относно предстоящия Европейски законодателен акт за киберустойчивост.

Glowing futuristic background with lock on digital integrated circuit

iStock photo Getty Images plus

Първоначално обявен от председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през септември 2021 г., законът има за цел да установи общи правила за киберсигурност за цифровите продукти и свързаните с тях услуги, които се пускат на пазара в целия Европейски съюз. Резултатите от обществената консултация ще бъдат включени в предложението на Комисията за законодателство, което се очаква през втората половина на тази година.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви:

За да се справим с днешните разнообразни и сложни кибератаки, се нуждаем от модерни технологии, сигурна инфраструктура и засилено оперативно сътрудничество, както и от общ подход по отношение на референтните показатели за киберсигурност за продукти и услуги. Очакваме с нетърпение да получим информация от всички заинтересовани граждани и организации, за да ни помогнем да оформим новия законодателен акт за киберустойчивост, който ще се превърне в ключова част от европейската стратегическа, политическа и законодателна рамка в областта на киберсигурността.

Законодателният акт за киберустойчивост ще допълни съществуващата законодателна рамка на ЕС, която включва Директивата относно сигурността на мрежите и информационните системи (Директивата за МИС) и Акта за киберсигурността, както и бъдещата Директива относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (МИС 2), предложена от Комисията през декември 2020 г. Обществената консултация ще бъде отворена за следващите 10 седмици — до 25 май 2022 г. Освен това Комисията публикува покана за представяне на мнения, за да направи преглед на установените понастоящем проблеми и възможните начини за справяне с тях. Поканата за представяне на мнения ще бъде отворена за коментари успоредно с обществената консултация, включително в продължение на 10 седмици.

Повече подробности за обществената консултация