Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Komisjon kutsub kodanikke ja organisatsioone üles jagama oma seisukohti Euroopa kübervastupidavusvõime õigusakti kohta

Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni, et koguda kõigi asjaomaste poolte seisukohti ja kogemusi tulevase Euroopa kübervastupidavusvõime õigusakti kohta.

Glowing futuristic background with lock on digital integrated circuit

iStock photo Getty Images plus

President von der Leyen teatas 2021. aasta septembris peetud kõnes olukorrast Euroopa Liidus. Selle akti eesmärk on kehtestada kogu Euroopa Liidus turule lastavatele digitoodetele ja nendega seotud teenustele ühised küberturvalisuse normid. Avaliku konsultatsiooni tulemusi võetakse arvesse komisjoni õigusakti ettepanekus, mida oodatakse käesoleva aasta teisel poolel.

Siseturuvolinik Thierry Breton ütles:

Tänapäevaste mitmekesiste ja keerukate küberrünnete vastu võitlemiseks on vaja arenenud tehnoloogiat, turvalist taristut ja suuremat operatiivkoostööd, samuti ühist lähenemisviisi toodete ja teenuste küberturvalisuse võrdlusalustele. Ootame huviga teavet kõigilt huvitatud kodanikelt ja organisatsioonidelt, et aidata meil kujundada uut kübervastupidavusvõime õigusakti, millest saab Euroopa küberturvalisuse strateegilise, poliitilise ja õigusraamistiku oluline osa.

Kübervastupidavusvõime õigusakt täiendab kehtivat ELi õigusraamistikku, mis hõlmab võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi ( küberturvalisuse direktiiv) ja küberturvalisuse määrust, samuti tulevast direktiivi meetmete kohta, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (küberturvalisuse 2. direktiiv), mille kohta komisjon tegi ettepaneku 2020. aasta detsembris. Avalik konsultatsioon on avatud järgmiseks kümneks nädalaks, kuni 25. maini 2022. Lisaks on komisjon avaldanud tagasisidekorje, et anda ülevaade praegu tuvastatud probleemidest ja nende lahendamise võimalikest viisidest. Tõendite esitamise kutse on avatud märkuste esitamiseks paralleelselt avaliku konsultatsiooniga, samuti 10 nädala jooksul.

Üksikasjalikum teave avaliku konsultatsiooni kohta