Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Komise vyzývá občany a organizace, aby se podělili o své názory na evropský akt o kybernetické odolnosti

Komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem shromáždit názory a zkušenosti všech příslušných stran ohledně připravovaného evropského aktu o kybernetické odolnosti.

Glowing futuristic background with lock on digital integrated circuit

iStock photo Getty Images plus

Akt, který poprvé oznámila předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v září 2021, usiluje o zavedení společných pravidel kybernetické bezpečnosti pro digitální produkty a související služby, které jsou uváděny na trh v celé Evropské unii. Výsledky veřejné konzultace budou podkladem pro legislativní návrh Komise, který se očekává ve druhé polovině tohoto roku.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu uvedl:

Abychom mohli čelit dnešním rozmanitým a sofistikovaným kybernetickým útokům, potřebujeme pokročilé technologie, bezpečnou infrastrukturu a intenzivnější operativní spolupráci, jakož i společný přístup k referenčním hodnotám kybernetické bezpečnosti pro produkty a služby. Těšíme se na příspěvky od všech zainteresovaných občanů a organizací, abychom nám pomohli utvářet nový akt o kybernetické odolnosti, který se stane klíčovou součástí evropského strategického, politického a legislativního rámce v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Akt o kybernetické odolnosti doplní stávající legislativní rámec EU, který zahrnuje směrnici o bezpečnosti sítí a informačních systémů a akt o kybernetické bezpečnosti, jakož i budoucí směrnici o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, kterou Komise navrhla v prosinci 2020. Veřejná konzultace bude probíhat v nadcházejících 10 týdnech, tedy do 25. května 2022. Kromě toho Komise zveřejnila výzvu ke sdělení skutečností s cílem vytvořit přehled o problémech, které byly v současné době zjištěny, a o možných způsobech jejich řešení. Výzva k předložení faktických podkladů bude otevřena k připomínkám souběžně s veřejnou konzultací, a to i po dobu 10 týdnů.

Více podrobností o veřejné konzultaci